Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Miasto i Gmina Ostrzeszów
    Informacje podstawowe (1)
    Zamierzenia i programy gminy (12)
        Programy nieobowiązujące (17)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (4)
    Raport o stanie Miasta i Gminy (0)
        Za rok 2022 (1)
        Za rok 2021 (1)
        Za rok 2020 (1)
        Za rok 2019 (1)
        Za rok 2018 (1)

Struktura gminy
    Burmistrz MiG Ostrzeszów (0)
        Burmistrz (0)
            Kontakt (1)
            Kompetencje i zadania (1)
            Inne wystąpienia i oceny (3)
        Wiceburmistrz (1)
    Rada Miejska Ostrzeszów (0)
        Przewodniczący Rady (1)
        Radni (1)
        Komisje Rady (8)
        Plany pracy (0)
            2014 (6)
            2015 (4)
            2016 (5)
            2017 (6)
            2018 (6)
            2019 (5)
            2020 (5)
            2021 (5)
            2022 (5)
            2023 (5)
            2024 (5)
        Protokoły z sesji Rady Miejskiej (5)
        Wyniki głosowań z sesji (0)
            Kadencja VIII (2018-2024) (63)
        Interpelacje i zapytania radnych (1)
        Program najbliższej sesji (208)
        Projekty uchwał (0)
            2015 (85)
            2016 (67)
            2017 (90)
            2018 (107)
            2019 (114)
            2020 (111)
            2021 (163)
            2014 (64)
            2022 (142)
            2013 (0)
            2023 (10)
            2024 (4)
        Posiedzenia stalych komisji RM (189)
        Apele, stanowiska, oświadczenia i postanowienia Rady Miejskiej (14)
        Społeczna Komisja Mieszkaniowa (3)
        Transmisje Sesji Rady Miejskiej (1)
        Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej (0)
            Kadencja VIII (2018-2024) (0)
                Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa (5)
                Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (5)
                Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (5)
                Sprawozdanie z działalności Skarg, Wniosków i Petycji (4)
                Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (4)
        Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (1)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie (0)
            Podstawowe dane o jednostce organizacyjnej (1)
            Dokładne dane teleadresowe i struktura organizacyjna (1)
            Elektroniczna skrzynka podawcza (0)
            Rejony działania pracowników socjalnych (1)
            Program "Rodzina 500 plus" (1)
            Karta Duzej Rodziny (1)
            Harmonogram wyplaty swiadczen (1)
            Sprawozdania MGOPS (0)
                2013 (3)
                2014 (3)
                2015 (2)
                2016 (3)
                2017 (3)
                2018 (3)
                2019 (3)
                2020 (3)
                2021 (1)
                2022 (1)
            Ocena zasobów pomocy spolecznej (7)
            Uchwaly RM Ostrzeszów dot. MGOPS (11)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (4)
                2019 (4)
            Druki do pobrania (3)
            "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja na 2024 rok (1)
            Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024 (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2022 (4)
        Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie (2)
        Żłobek Miejski nr 1 "Zielone Żabki" w Ostrzeszowie (1)
        Żłobek Miejski nr 2 "Łąkowa Kraina" w Ostrzeszowie (1)
        Przedszkole nr 1 "Bajkowa Jedyneczka" w Ostrzeszowie (1)
        Przedszkole nr 5 "Słoneczny Zakątek" z oddziałami integracyjnymi w Ostrzeszowie (1)
        Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie (1)
        Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Rogaszycach (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie (1)
        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Rojowie (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie (1)
        Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu (1)
        Szkoła Podstawowa w Rogaszycach (1)
        Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej (1)
        Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie (5)
        Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie (3)
        Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrzeszowie (1)
        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrzeszowie (1)
        Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o. w Ostrzeszowie (1)
        REJESTR jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ostrzeszów (1)
    Jednostki pomocnicze (25)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (34)
    Załatwianie spraw (0)
        Wydział Organizacyjny (4)
        Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (19)
            Działalność gospodarcza (0)
            Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2)
            Zezwolenia - nieczystości ciekłe (1)
            Imprezy (2)
        Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (9)
        Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej (0)
        Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju (6)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (14)
        Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych (15)
        Wydział Finansowy (0)
            Druki do pobrania (1)
                Druki do pobrania - nowe formularze (4)
                Druki do pobrania - wniosek o umorzenie (5)
            Podatek - nadpłata (1)
            Podatek od nieruchomości (15)
            Podatek od środków transportu (12)
            Podatek rolny i leśny (6)
            Podatki - postępowanie (19)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
            Podatek akcyzowy (2)
            Plan kontroli podatkowej (8)
            Interpratacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (2)
        Urząd Stanu Cywilnego (8)
            Strona w przygotowaniu... (0)
        Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania uzależnieniom (1)
    Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (0)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Rejestr jednostek organizacyjnych (1)
        Rejestr jednostek pomocniczych (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadó od właścicieli nieruchomości (1)
        Rejestry i ewidencje w Urzędzie (zestawienie) (1)
        Archiwa (2)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Dane teleadresowe (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Straż Miejska (1)
    Dostępność (1)

Prawo lokalne
    Statut Miasta i Gminy (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów (0)
        Studium UiKZP - uchwała podstawowa (2)
        Studium UiKZP - I. zmiana (1)
        Studium UiKZP - II zmiana (1)
        Studium UiKZP - III zmiana (nieaktualne) (1)
        Studium UiKZP - III zmiana (aktualna) (1)
        Studium UiKZP - IV zmiana (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        2024 (0)
            LXVIII SESJA (Uchwały 651 - 660) (10)
            LXIX SESJA (Uchwały 661 - 672) (12)
            LXX SESJA (Uchwały 673 - 681) (9)
        2023 (0)
            LVIII SESJA (Uchwały 535 - 550) (16)
            LIX SESJA (Uchwały 551 - 559) (9)
            LX SESJA (Uchwały 560 - 575) (16)
            LXI SESJA (Uchwały 576 - 580) (5)
            LXII SESJA (Uchwały 581 - 594) (14)
            LXIII SESJA (Uchwały 595 - 605) (11)
            LXIV SESJA (Uchwały 606 - 615) (10)
            LXV SESJA (Uchwały 616 - 622) (7)
            LXVI SESJA (Uchwały 623 - 638) (16)
            LXVII SESJA (Uchwały 639 - 650) (12)
        2022 (0)
            XLV SESJA (Uchwały 402 - 406) (5)
            XLVI SESJA (Uchwały 407 - 434) (28)
            XLVII SESJA (Uchwały 435 - 447) (13)
            XVIII SESJA (Uchwała 448) (1)
            XLIX SESJA (Uchwały 449-454) (6)
            L SESJA (Uchwały 455-468) (14)
            LI SESJA (Uchwały 469-486) (18)
            LII SESJA (Uchwały 487-491) (5)
            LIV SESJA (Uchwały 492 - 503) (12)
            LV SESJA (Uchwały 504 - 507) (4)
            LVI SESJA (Uchwały 508 - 520) (13)
            LVII SESJA (Uchwały 521 - 534) (14)
        2021 (0)
            XXIX SESJA (Uchwały 249 - 262) (14)
            XXX SESJA (Uchwały 263 - 270) (8)
            XXXI SESJA (Uchwały 271-285) (15)
            XXXII SESJA (Uchwały 286 - 294) (9)
            XXXIII SESJA (Uchwały 295 - 306) (12)
            XXXIV SESJA (Uchwały 307-317) (11)
            XXXVI SESJA (Uchwały 318-321) (4)
            XXXVII SESJA (Uchwały 322-324) (3)
            XXXIX SESJA (Uchwały 325 - 358) (34)
            XLI SESJA (Uchwały 359 - 368) (10)
            XLII sesja (Uchwały 369 - 382) (14)
            XLIII SESJA (Uchwała 383) (1)
            XLIV SESJA (Uchwały 384 - 401) (18)
        2020 (0)
            XVIII SESJA (Uchwały 143-144) (2)
            XIX SESJA (Uchwały 145 - 153) (9)
            XX SESJA (Uchwały 154 - 165) (12)
            XXI SESJA (Uchwały 166 - 175) (10)
            XXII SESJA (Uchwały 176 - 180) (5)
            XXIII SESJA (Uchwały 181 - 189) (9)
            XXIV SESJA (Uchwały 190 - 196) (7)
            XXV SESJA (Uchwały 197 - 201) (5)
            XXVI SESJA (Uchwały 202-217) (16)
            XXVII SESJA (Uchwały 218 - 224) (7)
            XXVIII SESJA (Uchwały 225 - 248) (24)
        2019 (0)
            IV SESJA (Uchwały 31-38) (9)
            V SESJA (Uroczysta) (1)
            VI SESJA (Uchwały 39-47) (9)
            VII SESJA (Uchwała 48) (1)
            VIII SESJA (Uchwały 49-55) (7)
            IX SESJA (Uchwały 56-66) (11)
            X SESJA (Uchwały 67-72) (6)
            XI SESJA (Uroczysta) (1)
            XII SESJA (Uchwały 73-87) (15)
            XIII SESJA (Uchwały 88-93) (6)
            XIV SESJA (Uchwały 94-107) (14)
            XV SESJA (Uchwały 108-116) (9)
            XVI SESJA (Uchwały 117-127) (11)
            XVII SESJA (Uchwały 128-142) (15)
        2018 (0)
            XXXVII SESJA (Uchwaly Nr 242-249) (8)
            XXXVIII SESJA (Uchwaly Nr 250-255) (6)
            XXXIX SESJA (Uchwaly Nr 256-261) (6)
            XL SESJA (Uchwaly Nr 262-272) (11)
            XLI SESJA (Uchwaly Nr 273-276) (4)
            XLII SESJA (Uchwaly Nr 277-279) (3)
            XLIII SESJA (Uchwaly Nr 280-282) (3)
            XLIV SESJA (uroczysta sesja) (0)
            XLV SESJA (Uchwaly Nr 283-300) (18)
            XLVI SESJA (Uchwaly Nr 301-302) (2)
            XLVII SESJA (uroczysta sesja) (1)
            XLVIII SESJA (Uchwaly Nr 303-312) (10)
            XLIX SESJA (Uchwaly Nr 313-320) (8)
            I SESJA (Uchwaly Nr 1-3) (3)
            II SESJA (Uchwaly 4-17) (14)
            III SESJA (Uchwaly 18-30) (13)
        2017 (0)
            XXVII SESJA (Uchwaly Nr 162-167) (6)
            XXVIII SESJA (Uchwaly Nr 168-177) (10)
            XXIX SESJA (Uchwaly Nr 178-187) (10)
            XXX SESJA (Uchwaly Nr 188-196) (9)
            XXXI SESJA (Uchwaly Nr 197-204) (8)
            XXXII SESJA (Uchwaly Nr 205-219) (15)
            XXXIII SESJA (Uchwaly Nr 220-221) (2)
            XXXIV SESJA (Uchwaly Nr 222-231) (10)
            XXXV SESJA (Uchwaly Nr 232-235) (4)
            XXXVI SESJA (Uchwaly Nr 236-241) (6)
        2016 (0)
            XVI SESJA (Uchwaly Nr 95-102) (8)
            XVII SESJA (Uchwaly Nr 103-110) (8)
            XVIII SESJA (Uchwaly 111-117) (7)
            XIX SESJA (Uchwaly Nr 118-123) (6)
            XXI SESJA (Uchwaly Nr 124-128) (5)
            XXII SESJA (Uchwaly Nr 129-130) (2)
            XXIII SESJA (Uchwaly Nr 131-137) (7)
            XXIV SESJA (Uchwaly Nr 138-143) (6)
            XXV SESJA (Uchwaly Nr 144-153) (10)
            XXVI SESJA (Uchwaly Nr 154-161) (8)
        2015 (0)
            IV SESJA (Uchwały nr 19-21) (3)
            V SESJA (Uchwały nr 22-28) (7)
            VI SESJA (Uchwały nr 29-36) (8)
            VII SESJA (Uchwały nr 37-46) (10)
            IX SESJA (Uchwaly nr 47-50) (4)
            X SESJA (Uchwaly nr 51-61) (11)
            XI SESJA (Uchwaly nr 62-69) (8)
            XIII SESJA (Uchwaly nr 70-77) (8)
            XIV SESJA (Uchwaly nr 78-83) (7)
            XV SESJA (Uchwaly nr 84-94) (11)
        2014 (0)
            XL SESJA (Uchwały 250 - 254) (5)
            XLI SESJA (Uchwały 255 - 261) (7)
            XLII SESJA (Uchwała 262) (1)
            XLIII SESJA (Uchwały 263-267) (3)
            XLIV SESJA (Uchwały 268-270) (3)
            XLV SESJA (Uchwały 271 - 275) (5)
            XLVI SESJA (Uchwały 276 - 286) (11)
            XLVII SESJA (Uchwały 287-288) (2)
            XLVIII SESJA (Uchwały 289 - 297) (9)
            L SESJA (Uchwały 298 - 301) (4)
            I SESJA (Uchwały nr 1 - 3) (3)
            II SESJA (Uchwały nr 4 - 11) (8)
            III SESJA (Uchwały nr 12 - 18) (7)
        2013 (0)
            XXIX SESJA (Uchwały 182-192) (11)
            XXX SESJA (Uchwały 193 - 199) (7)
            XXXI SESJA (Uchwały 200 - 202) (3)
            XXXII SESJA (Uchwały 203 - 207) (5)
            XXXIII SESJA (Uchwały 208 - 216) (9)
            XXXIV SESJA (Uchwały 217 - 224) (8)
            XXXVII SESJA (Uchwały 225 - 231) (7)
            XXXVIII SESJA (Uchwały 232 - 243) (12)
            XXXIX SESJA (Uchwały 244 - 249) (6)
        2012 (0)
            XVIII SESJA (Uchwały 108 -112) (4)
            XIX SESJA (Uchwały 113 - 122) (10)
            XX SESJA (Uchwały 123-129) (7)
            XXI SESJA (Uchwały 130-137) (8)
            XXII SESJA (Uchwały 138-140) (3)
            XXIII SESJA (Uchwały 141-149) (9)
            XXIV SESJA (Uchwały 150-155) (6)
            XXV SESJA (Uchwały 156-164) (9)
            XXVII SESJA (Uchwały 167-174) (10)
            XXVIII SESJA (Uchwały 175-181) (7)
        2011 (0)
            V SESJA (Uchwały Nr 18- 24) (7)
            VI SESJA (Uchwały nr 25 - 30) (6)
            VII SESJA (Uchwały Nr 31-42) (12)
            VIII SESJA (Uchwały Nr 43-53) (11)
            IX SESJA (Uchwały Nr 54-56) (3)
            X SESJA (Uchwały Nr 57-67) (11)
            XI SESJA (Uchwały Nr 68-71) (4)
            XII SESJA (Uchwały Nr 72-76) (5)
            XIII SESJA (Uchwały Nr 77-83) (7)
            XIV SESJA (Uchwały Nr 84-93) (10)
            XVI SESJA (Uchwały Nr 94-100) (7)
            XVII SESJA (Uchwały 101-107) (7)
        2010 (0)
            XXXV SESJA (uchwały nr 251-259) (9)
            XXXVI SESJA (uchwały nr 260-265) (6)
            XXXVII SESJA (uchwały nr 266-274) (9)
            XXXVIII SESJA (uchwały nr 275-280) (6)
            XL SESJA (uchwały nr 281-287) (8)
            XLI Sesja (uchwały 289 - 297) (9)
            XLII Sesja (uchwały 298-300) (3)
            XLIII SESJA (uchwały 301-319) (19)
            I SESJA (uchwały nr 1 - 7) (7)
            II SESJA (uchawła nr 8) (1)
            III SESJA (uchwały 9-13) (5)
            IV SESJA (Uchwały nr 14 - 17) (4)
        2009 (0)
            XXV SESJA (uchwały nr 185-203) (18)
            XXVI SESJA (uchwały nr 204 - 208) (5)
            XXVIII SESJA (uchwały nr 209 - 217) (10)
            XXIX SESJA (uchwały nr 218-221) (4)
            XXX SESJA (uchwały nr 222-230) (9)
            XXXI SESJA (uchwały nr 231-239) (9)
            XXXII SESJA (uchwały 240-243) (4)
            XXXIII SESJA (uchwały 244-249) (6)
        2008 (0)
            XIV SESJA (uchwały nr 93 - 98) (6)
            XV SESJA (uchwały nr 99 - 107) (9)
            XVI SESJA (uchwały nr 108 - 115) (8)
            XVII SESJA (uchwały nr 116 - 122) (7)
            XVIII SESJA (uchwały nr 123 - 131) (9)
            XIX SESJA (uchwały nr 132 - 139) (8)
            XX SESJA (uchwały nr 140 - 149) (10)
            XXI SESJA (uchwały nr 150 - 161) (12)
            XXII SESJA (uchwały nr 162 - 169) (8)
            XXIII SESJA (uchwały nr 170 - 179) (10)
            XXIV SESJA (uchwały nr 180 - 184) (5)
        2007 (0)
            IV SESJA (Uchwały Nr 19 - 31) (13)
            V SESJA (Uchwały Nr 32 - 34) (3)
            VI SESJA (Uchwały Nr 35 - 43) (9)
            VII SESJA (Uchwały Nr 44 - 46) (3)
            VIII SESJA (Uchwały Nr 47 - 60) (14)
            IX SESJA (Uchwały Nr 61 - 66) (6)
            X SESJA (Uchwały Nr 67 - 72) (6)
            XI SESJA (Uchwała Nr 73) (1)
            XII SESJA (Uchwały Nr 74 - 83) (10)
            XIII SESJA (Uchwały Nr 84 - 92) (9)
        2006 (0)
            XXXII SESJA (Uchwały Nr 264 - 269) (6)
            XXXIII SESJA (Uchwały Nr 270 - 283) (14)
            XXXIV SESJA (Uchwały Nr 284 - 286) (3)
            XXXV SESJA (Uchwały Nr 287 - 301) (15)
            XXXVII SESJA (Uchwały Nr 302 - 311) (10)
            XXXVIII SESJA (Uchwały Nr 312-325) (14)
            XXXIX SESJA (Uchwały Nr 326 - 340) (15)
            XL SESJA (Uchwała Nr 341) (1)
            I SESJA (Uchwały Nr 1 - 4) (4)
            II SESJA (Uchwały Nr 5 - 15) (11)
            III SESJA (Uchwały Nr 16 - 18) (3)
        2005 (0)
            XXII SESJA (Uchwały Nr 191 - 198) (7)
            XXIII SESJA (Uchwały Nr 199 - 209) (11)
            XIV SESJA (Uchwały Nr 210 - 212) (3)
            XXV SESJA (Uchwały Nr 213 - 220) (8)
            XXVI SESJA (Uchwała Nr 221) (1)
            XXVII SESJA (Uchwały Nr 222 - 233) (12)
            XXVIII SESJA (Uchwały Nr 234 - 245) (12)
            XXIX SESJA (Uchwały Nr 246 - 249) (4)
            XXX SESJA (Uchwały Nr 250 - 256) (7)
            XXXI SESJA (Uchwały Nr 257 - 264) (7)
        2004 (0)
            XIII SESJA (Uchwały Nr 114 - 119) (6)
            XIV SESJA (Uchwały Nr 120 - 132) (13)
            XV SESJA (Uchwały Nr 133 - 135) (3)
            XVI SESJA (Uchwały Nr 136 - 144) (9)
            XVII SESJA (Uchwały Nr 145 - 153) (9)
            XVIII SESJA (Uchwały Nr 154 - 167) (14)
            XIX SESJA (Uchwały Nr 168 - 178) (11)
            XX SESJA (Uchwały Nr 179 - 183) (5)
            XXI SESJA (Uchwały Nr 184 - 191) (8)
        2003 (0)
            IV SESJA (Uchwały Nr 24 - 61 (38)
            V SESJA (Uchwały Nr 62 - 64) (3)
            VI SESJA (Uchwały Nr 65 - 701 (7)
            VII SESJA (Uchwały Nr 72 - 80) (9)
            VIII SESJA (Uchwały Nr 81 - 89) (9)
            IX SESJA (Uchwały Nr 90 -95) (6)
            X SESJA (Uchwały Nr 96 - 102) (7)
            XI SESJA (Uchwały Nr 103 - 107) (5)
            XII SESJA (Uchwały Nr 108 - 113) (6)
        2002 (0)
            XXXV SESJA (Uchwały nr 258 - 260) (3)
            XXXVI SESJA (Uchwały nr 261 - 265) (5)
            XXXVII SESJA (Uchwały nr 266 - 272) (7)
            XXXVIII SESJA (Uchwały nr 273 - 297) (25)
            XXXIX SESJA (Uchwały nr 298 - 307) (8)
            XL SESJA (Uchwały nr 308 - 311) (4)
            XLI SESJA (Uchwały nr 312 - 314) (3)
            I SESJA (Uchwały Nr 1 - 6) (6)
            II SESJA (Uchwały Nr 7 - 18) (12)
            III SESJA (Uchwały Nr 19 - 23 (5)
        2001 (0)
            XXV SESJA (Uchwały nr 184 - 185) (2)
            XXVI SESJA (Uchwały nr 186 - 191) (6)
            XXVII SESJA (Uchwały nr 192 - 203) (12)
            XXVIII SESJA (Uchwała nr 204) (1)
            XXIX SESJA (Uchwały nr 205 - 213) (9)
            XXX SESJA (Uchwały nr 214 - 224) (11)
            XXXI SESJA (Uchwały nr 225 - 231) (7)
            XXXII SESJA (Uchwały nr 232 - 240) (9)
            XXXIII SESJA (Uchwały nr 241 - 245) (5)
            XXXIV SESJA (Uchwały 246 - 257) (12)
        2000 (0)
            XVI SESJA (Uchwały nr 112 - 122) (11)
            XVII SESJA (Uchwały nr 123 - 130) (8)
            XVIII SESJA (Uchwały nr 131 - 142) (12)
            XIX SESJA (Uchwały nr 143 - 146) (4)
            XX SESJA (Uchwały nr 147 - 157) (11)
            XXI SESJA (Uchwały nr 158 - 164) (7)
            XXII SESJA Uchwały nr 165 - 168) (4)
            XXIII SESJA (Uchwały nr 169 - 172) (4)
            XXIV SESJA (Uchwała nr 173 - 183) (11)
        1999 (0)
            IV SESJA (Uchwały nr 24 - 28) (5)
            V SESJA (Uchwały nr 29 - 32) (4)
            VI SESJA (Uchwały nr 33 - 45) (13)
            VII SESJA (Uchwały nr 46 - 50) (5)
            VIII SESJA (Uchwały nr 51 - 59) (9)
            IX SESJA (Uchwały nr 60 - 70) (11)
            X SESJA (Uchwała nr 71) (1)
            XI SESJA (Uchwały nr 72 - 74) (3)
            XII SESJA (Uchwały nr 75 - 76) (2)
            XIII SESJA (Uchwały nr 77 - 87) (11)
            XIV SESJA (Uchwały nr 88 - 96) (9)
            XV SESJA (Uchwały nr 97 - 111) (15)
        1998 (0)
            XLI SESJA (Uchwały nr 396 - 409) (14)
            XLII SESJA (Uchwały nr 410 - 411) (2)
            XLIII SESJA (Uchwały nr 412 - 422) (11)
            XLIV SESJA (Uchwały nr 423 - 433) (11)
            XLV SESJA (Uchwała nr 434 - 437) (4)
            I SESJA (Uchwały nr 1 - 6) (6)
            II SESJA (Uchwały nr 7 - 10) (4)
            III SESJA (Uchwały nr 11 - 23) (13)
        1997 (0)
            XXXII SESJA (Uchwały nr 282 - 297) (16)
            XXXIII SESJA (Uchwały nr 298 - 338) (41)
            XXXIV SESJA (Uchwały nr 339 - 351) (13)
            XXXV SESJA (Uchwały nr 352 - 364) (13)
            XXXVI SESJA (Uchwały nr 365 - 367) (3)
            XXXVII SESJA (Uchwały nr 368 - 377) (10)
            XXXVIII SESJA (Uchwały nr 378 - 386) (9)
            XXXIX SESJA (Uchwały nr 387 - 390) (4)
            XL SESJA (Uchwały nr 391 - 395) (5)
        1996 (0)
            XX SESJA (Uchwały nr 146 - 159) (14)
            XXI SESJA (Uchwały nr 160 - 163) (4)
            XXII SESJA (Uchwały nr 165 - 182) (18)
            XXIII SESJA (Uchwały nr 183 - 190) (8)
            XXIV SESJA (Uchwały nr 191 - 219) (29)
            XXV SESJA (Uchwały nr 220 - 238) (19)
            XXVI SESJA (Uchwały nr 238 A - 251) (14)
            XXVII SESJA (Uchwały nr 252 - 267) (16)
            XXVIII SESJA (Uchwał nie podejmowano) (0)
            XXIX SESJA (Uchwały nr 268 - 272) (5)
            XXX SESJA (Uchwał nie podejmowano) (0)
            XXXI SESJA (Uchwały nr 273 - 281) (9)
        1995 (0)
            X SESJA (Uchwały nr 57 - 61) (5)
            XI SESJA (Uchwały nr 62 - 69) (8)
            XII SESJA (Uchwały nr 70 - 79) (10)
            XIII SESJA (Uchwały nr 80 - 84) (5)
            XIV SESJA (Uchwały nr 85 - 91) (7)
            XV SESJA (Uchwały nr 92 - 102) (11)
            XVI SESJA (Uchwały nr 103 - 109) (7)
            XVII SESJA (Uchwały nr 110 - 119) (10)
            XVIII SESJA (Uchwały nr 120 - 130) (11)
            XIX SESJA (Uchwały nr 131 - 145) (15)
        1994 (0)
            SESJA XLI (Uchwały nr 339 - 340) (2)
            SESJA XLII (Uchwały nr 341 - 345) (5)
            SESJA XLIII (Uchwały nr 346 - 352) (7)
            SESJA XLIV (Uchwały nr 353 - 359) (7)
            SESJA XLV (Uchwały nr 360 - 368) (8)
            SESJA XLVI (Uchwała nr 368) (1)
            I SESJA (Uchwała nr 1) (1)
            II SESJA (Uchwały nr 2 - 9) (8)
            III SESJA (Uchwały nr 10 - 14) (5)
            IV SESJA (Uchwały nr 15 - 23) (9)
            V SESJA (Uchwały nr 24 - 30) (7)
            VI SESJA (Uchwały nr 31 - 38) (8)
            VII SESJA (Uchwały nr 39 - 43) (5)
            VIII SESJA (Uchwały nr 44 - 52) (9)
            IX SESJA (Uchwały nr 53 - 56) (4)
        1993 (0)
            SESJA XXX (Uchwały nr 252 - 259) (7)
            SESJA XXXI (Uchwały nr 260 - 272) (13)
            SESJA XXXII (Uchwały nr 273 - 291 (19)
            SESJA XXXIII (Uchwały nr 292 - 294) (3)
            SESJA XXXIV (Uchwały nr 295 - 307) (13)
            SESJA XXXV (Uchwały nr 308 - 312) (5)
            SESJA XXXVI (Uchwały nr 313 - 322) (10)
            SESJA XXXVII (Uchwały nr 323 - 326) (4)
            SESJA XXXVIII (Uchwały nr 327 - 334) (8)
            SESJA XXXIX (Uchwały nr 335 - 336) (2)
            SESJA XL (Uchwały nr 337 - 338) (2)
        1992 (0)
            SESJA XIX (Uchwały nr 172 - 178) (7)
            SESJA XX (Uchwały nr 179 - 186) (8)
            SESJA XXI (Uchwały nr 187 - 190) (4)
            SESJA XXII (Uchwały nr 191 - 195) (5)
            SESJA XXIII (Uchwały nr 196 - 199) (4)
            SESJA XXIV (Uchwały nr 200 - 206) (7)
            SESJA XXV (Uchwały nr 207 - 218) (12)
            SESJA XXVI (Uchwała nr 219) (1)
            SESJA XXVII (Uchwały nr 220 - 233) (14)
            SESJA XXVIII (Uchwały nr 234 - 241) (8)
            SESJA XXIX (Uchwały nr 242 - 252) (11)
        1991 (0)
            SESJA VIII (Uchwały nr 74 - 86) (13)
            SESJA IX (Uchwały nr 87 - 98) (12)
            SESJA X (Uchwały nr 99 - 116) (18)
            SESJA XI (Uchwały nr 117 - 122) (6)
            SESJA XII (Uchwały nr 123 - 133) (11)
            SESJA XIII (Uchwały nr 134 - 135) (2)
            SESJA XIV (Uchwały nr 136 - 147) (12)
            SESJA XV (Uchwały nr 148 - 152) (5)
            SESJA XVI (Uchwały nr 153 - 159) (7)
            SESJA XVII (Uchwały nr 160 - 171) (12)
        1990 (0)
            SESJA I (Uchwały nr 1-6) (6)
            SESJA II (Uchwały nr 7 - 12) (6)
            SESJA III (Uchwały nr 13 - 16) (4)
            SESJA IV (Uchwały nr 17 - 28) (12)
            SESJA V (Uchwały nr 29 - 48) (19)
            SESJA VI (Uchwały nr 49 - 63) (15)
            SESJA VII (Uchwały nr 64 - 73) (10)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2024 (62)
        2023 (211)
        2022 (220)
        2021 (249)
        2020 (248)
        2019 (191)
        2018 (137)
        2017 (175)
        2016 (158)
        2015 (125)
        2014 (123)
        2013 (143)
        2012 (122)
        2011 (107)
        2010 (97)
        2009 (86)
        2008 (71)
        2007 (73)
        2006 (57)
        2005 (72)
        2004 (59)
        2003 (61)
        2002 (11)
        2001 (9)
        2000 (9)
        1999 (7)
        1998 (5)
        1997 (6)
        1996 (10)
        1995 (6)
        1994 (5)
        1993 (10)
        1992 (4)
        1991 (5)
        1990 (2)
        Zarządzenia pokontrolne (6)
    Budżet (1)
        Uchwały budżetowe (22)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
            Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu (21)
            Półroczne sprawozdania z wykonania budżetu. (14)
            Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu. (8)
        Uchwały RIO (39)
        Projekt budżetu (9)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (13)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (9)
        Pomoc publiczna (2)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Za 2022 rok (1)
            Za rok 2021 (1)
            Za rok 2020 (1)
            Za rok 2019 (1)

Inne informacje
    Wybory samorządowe 2024 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (1)
    Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty, zawiadomienia (0)
        Ogłoszenia (982)
        Obwieszczenia (783)
        Komunikaty (10)
        Zawiadomienia (163)
        Zgromadzenia publiczne (1)
        Archiwum obwieszczen / komunikatów (1)
            2004 (27)
            2005 (51)
            2006 (41)
            2007 (50)
            2008 (34)
            2009 (28)
            2010 (70)
            2011 (0)
    Informacje o stanie mienia komunalnego (21)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Skladane w roku 2018 (5)
        Składane w roku 2019 (0)
            Burmistrz, Zastepca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Składane w roku 2020 (0)
            Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Składane w roku 2021 (0)
            Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Składane w roku 2022 (0)
            Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Składane w roku 2023 (0)
            Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Składane w roku 2024 (0)
            Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni Rady Miejskiej Ostrzeszów (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarzadzajace i czlonkowie organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi (1)
        Formularze do pobrania (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Konkursy ofert (0)
            Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. UMiG Ostrzeszów (6)
            Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku (pomoc społeczna) (2)
            Konkursy ofert na wspieranie rozwoju sportu w MiG Ostrzeszów w 2024 r. (5)
            Archiwum ogloszeń konkursów (0)
                Konkursy na rok 2005 (5)
                Konkursy na rok 2006 (9)
                Konkursy na rok 2007 (1)
                Konkursy na rok 2008 (9)
                Konkursy na rok 2009 (8)
                Konkursy na rok 2010 (8)
                Konkursy na rok 2011 (9)
                Konkursy na rok 2012 (3)
                Konkursy na rok 2013 (5)
                Konkursy na rok 2014 (11)
                Konkursy na rok 2015 (8)
                Konkursy na rok 2016 (7)
                Konkursy na rok 2017 (8)
                Konkursy na rok 2018 (12)
                Konkursy na rok 2019 (11)
                Konkursy na rok 2020 (18)
                Konkursy na rok 2021 (0)
                    Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku (9)
                        Kluby sportowe 2021 (8)
                Konkursy na rok 2022 (0)
                    Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku (pomoc społeczna) (6)
                    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (UMiG) (11)
                Konkursy na rok 2023 (0)
                    Konkursy ofert na zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu (1)
                    Konkursy ofert na realiację zadań publicznych w 2023 roku (pomoc społeczna) (3)
                    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku (UMiG) (8)
            Archiwum rozstrzygniec konkursów (22)
        Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji (5)
            Archiwum/ projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji (0)
                2020 rok (2)
                2019 rok (1)
                2018 rok (1)
                2017 rok (2)
                2016 rok (2)
                2015 rok (2)
                2014 rok (2)
                2013 rok (2)
                2012 rok (1)
                2011 rok (2)
                2010 rok (1)
        Formularze do pobrania (0)
            Małe granty (1)
            Konkurs ofert (1)
        Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (11)
        Portal organizacji pozarządowych (1)
        Małe Granty (0)
            2019 (9)
            2020 (3)
            2021 (6)
            2022 (2)
            2023 (8)
            2024 (2)
        Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (7)
            Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w 2024 r. UMiG Ostrzeszów (1)
        Materiały pomocnicze (3)
        Szkolenia (2)
    Nadawane tytuly i wyróżnienia (0)
        Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Ostrzeszów (1)
        Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów (1)
    Nabory i konkursy na wolne stanowiska urzednicze oraz inne oferty pracy (0)
        Aktualne nabory (1)
        Archiwum naborów (0)
            2023 ROK (6)
            2022 ROK (11)
            2021 ROK (11)
            2020 ROK (10)
            2019 ROK (37)
            Nabory przed 2019 rokiem (38)
        Akty prawne (2)
    Informacje o środowisku i jego ochronie (4)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie (1)
    Konsultacje społeczne (4)
    Gospodarka odpadami (0)
        Gospodarka odpadami (14)
    Porozumienia (1)
    Pomoc publiczna (3)
    Zespól Doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Młodziezy (3)
    Petycje (1)
    Ewidencja kapielisk na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów (6)
    RODO (10)

O stronie
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (1)
    Redakcja (1)

Przetargi / Zamówienia Publiczne
    Aktualne przetargi/ zamówienia publiczne (200)
    Przetargi na nieruchomości (107)
    Archiwum przetargów/ zamówien publicznych (0)
        2023 (33)
        2022 (20)
        2021 (58)
        2020 (15)
        2019 (21)
        2018 (19)
        2017 (0)
        2016 (14)
        2015 (5)
        2014 (6)
        2013 (15)
        2012 (22)
        2011 (0)
            Ogloszenia przetargów (4)
            Informacje o wyborze oferty (0)
        2010 (0)
            Ogloszenia przetargów (4)
            Informacje o wyborze oferty (1)
        2009 (54)
        2008 (0)
            Ogloszenia przetargów (58)
            Informacje o wyborze oferty (31)
            Ogloszenia o zawarciu umowy / udzieleniu zamówienia (28)
        2007 (0)
            Ogloszenia przetargów (61)
            Informacje o wyborze oferty (44)
            Ogloszenia o zawarciu umowy / udzieleniu zamówienia (36)
        2006 (0)
            Ogloszenia przetargów (62)
            Informacje o wyborze oferty (27)
            Ogloszenia o zawarciu umowy / udzieleniu zamówienia (17)
        2005 (0)
            Ogloszenia przetargów (46)
            Informacje o wyborze oferty (1)
        2004 (0)
            Ogloszenia przetargów (37)
            Informacje o wyborze oferty (5)

Plany postępowań o udzielenie zamówień
    Aktualne Plany (15)
    Archiwum (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij