15 kwietnia 2019 r. został Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2019 został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

Ujednolicony tekst regulaminu wraz ze schematem graficznym dostępny jest poniżej w postaci pliku postaci .pdf.

 

______________

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian:

 

-   zarządzenie  nr 42/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 

    - zał. nr 1 do zarządzenia nr 42/2019 - Regulamin Organizacyjny

 

    - zał. do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny

 

-   zarządzenie  nr 187/2020 z dnia 26.10.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 

-   zarządzenie nr 131/2022 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 

    - zał. do zarządzenia nr 131/2022 - Schemat organizacyjny 

 

-   zarządzenie nr 209/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie