3 października 2023 r. został Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/2023 został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

- REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE

- SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE