Nazwa jednostki

Przedszkole nr 5 "Słoneczny Zakątek"
z oddziałami integracyjnymi w Ostrzeszowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Łąkowa 5

Telefon

(62) 732 06 44 (sekretariat)

E-mail

przedszkole5@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-51-185

Nr Regon

250023295

Akt powołania

Na mocy ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r.,
 nr 16 poz. 95)
przedszkola zostały przejęte przez samorząd gminny z dniem  01.01.1991 r. (Uchwała nr IV/17/90 Rady Miejskiej z dnia 09.08.1990; Uchwała nr VIII/77/91  Rady Miejskiej z dnia 17.01.1991
)

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
uchwalony Uchwałą
nr 8/2019/2020
Rady Pedagogicznej z dnia 5 marca 2020 r.

Dyrektor / kierownik

Małgorzata CIĘŻKA (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-