Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Ostrzeszowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Piastowska 3

Telefon

(62) 732 06 49 (sekretariat)

E-mail

sp2@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-02-54-832

Nr Regon

000693859

Akt powołania

Na mocy ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym (Dz. U.

z 1990 r., nr 16 poz. 95) szkoły podstawowe zostały przejęte przez samorząd gminny

z dniem  01.01.1996 r. (Uchwała nr XVIII/120/95 Rady Miejskiej

w Ostrzeszowie z dnia 16.11.1995 r.)

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej

nr 16/2021/2022 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dyrektor / kierownik

Jerzy KURZAWA (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-