Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Ostrzeszowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Łąkowa 1

Telefon

(62) 732 06 47 (sekretariat)

E-mail

sp1@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-51-222

Nr Regon

000629502

Akt powołania

Na mocy ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., nr 16 poz. 95) szkoły podstawowe zostały przejęte przez samorząd gminny z dniem  01.01.1996 r. (Uchwała nr XVIII/120/95 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 16.11.1995 r.)

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
uchwalony Uchwałą z Rady Pedagogicznej 17/2021/2022 zmiana z dn. 09.02.2022 r.

Dyrektor / kierownik

Jolanta SZAŁKOWSKA (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-