Nazwa jednostki

Przedszkole „Kolorowe Kredki”

w Rogaszycach

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Rogaszyce 22

Telefon

(62) 732 06 46 (sekretariat)

E-mail

przedszkolerogaszyce@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-51-216

Nr Regon

250023303

Akt powołania

Na mocy ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., nr 16 poz. 95) przedszkola zostały przejęte przez samorząd gminny z dniem  01.01.1991 r.

(Uchwała nr IV/17/90 Rady Miejskiej z dnia 09.08.1990; Uchwała nr VIII/77/91  Rady Miejskiej
z dnia 17.01.1991)

Orzeczenie Nr 117/83

w  sprawie organizacji Przedszkola w Rogaszycach
z dnia
7 marca 1983 r.(0-5011/18/83)

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
Uchwalony Uchwałą

nr 10/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dn. 2 marca 2020 r. (z późn. zm.)

Dyrektor / kierownik

Katarzyna SABATOWSKA (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-