Internetowe Centrum Wsparcia /ICW/ oferuje bezpłatne doradztwo on-line
dla organizacji pozarządowych z całej Polski na portalu internetowym
www.ngo.pl,
zakładka: poradnik dla NGO.

Skorzystaj: www.poradnik.ngo.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.