Nazwa jednostki

Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka 

w Ostrzeszowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Zielona 4

Telefon

(62) 732 06 45 (sekretariat)

E-mail

przedszkole6@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-51-191

Nr Regon

250023289

Akt powołania

Na mocy ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym (Dz. U.

z 1990 r., nr 16 poz. 95) przedszkola zostały przejęte przez samorząd gminny z dniem  01.01.1991 r.

(Uchwała nr IV/17/90 Rady Miejskiej z dnia 09.08.1990; Uchwała

nr VIII/77/91  Rady Miejskiej z dnia 17.01.1991)

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
uchwalony Uchwałą

nr 09/19/20 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2019 r.

Dyrektor / kierownik

Irena JURKIEWICZ (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-