Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

Telefon

(62) 732 06 40

E-mail

sds@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

- 

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-56-998

Nr Regon

520626926

Akt powołania

Uchwała nr XLI/364/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.10. 2021 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Ostrzeszów pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy oraz nadania jej statutu

Aktualny statut lub regulamin

Statut:

Uchwała nr XLI/364/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.10. 2021 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Ostrzeszów pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy oraz nadania jej statutu

Dyrektor / kierownik

Agnieszka SOBCZAK (kierownik)

Uwagi / dodatkowe informacje

-