ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
Ul. KĄPIELOWA 5
63 - 500 OSTRZESZÓW


Prezes: ARTUR DEREWIECKI

TELEFON:   62-730-08-95,  62-586-04-01       FAX: 62-586-04-01  wew.10
Skrót: "Z.E.C." Sp. z o.o.      
 NIP: 514-013-27-73        REGON:
250838130

 

Władze Spółki:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd jednoosobowy – funkcję prezesa spółki pełni Artur Derewiecki   

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Produkcja i dystrybucja ciepła oraz ciepłej wody na terenie Ostrzeszowa  /okres grzewczy trwa ok. 7 miesięcy/


            Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. powstała 1 października 1998 roku po podziale majątku przedsiębiorstwa komunalnego PGKiM. Jej właścicielem jest Gmina Ostrzeszów, która posiada 100% kapitału zakładowego.


            Celem istnienia spółki jest zapewnienie miastu Ostrzeszów ekologicznie wytwarzanego ciepła po rynkowo uzasadnionych cenach oraz poprawa jakości świadczonych usług. Co osiągamy poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii w zakresie ciepłownictwa i likwidację zbędnych kotłowni opalanych paliwem stałym, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lokalnego.

 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/109/2008 z dnia 27 marca 2008 roku zdecydowano o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 30 czerwca 2008 r. Mienie powstałe po jego likwidacji przekazane zostało – zgodnie z bilansem zamknięcia aportem do spółki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrzeszowie na podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z powyższym - na mocy uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XVI/110/2008 z dnia 27 marca 2008 roku - rozszerzono działalność Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. o sprawy należące do właściwości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie tj.:

1. administrowanie obiektami sportowymi (PKD 93.11.2),

2. organizacja imprez rekreacyjno-sportowych (PKD 93.29.Z),

3. prowadzenie szkółek sportowych (PKD 85.51.Z),

4. prowadzenie punktu informacji turystycznej (PKD 79.90.B),

5. organizacja imprez turystycznych (PKD 79.12.Z),

6. prowadzenie kempingu (PKD 55.30.Z),

7. świadczenie usług noclegowych PKD (PKD 55.10.Z),

8. świadczenie usług gastronomicznych (PKD 56.21.Z),

9. świadczenie usług kateringowych (PKD 56.21.Z),

10. świadczenie usług transportowych (PKD 49.41.Z),

11. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

12. handel detaliczny (PKD 47.99.Z),

13. wynajem i dzierżawa nieruchomości (PKD 68.20.Z),

14. prowadzenie parkingów (PKD 52.21.Z).