Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Rojowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, ul. Stefana Czarnieckiego 51

Telefon

(62) 332 05 01 (sekretariat)

E-mail

zsprojow@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-51-274

Nr Regon

369922050

Akt powołania

Uchwała nr XXX/252/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25.01.2018  r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
jest nadany w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018  r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi  w Rojowie

Dyrektor / kierownik

Sławomir KOBZDA (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-