12 listopada 2020 roku na mocy uchwały nr XXVII/222/2020 Rada Miejska Ostrzeszów przyjęła nowy Statut Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 8937 w dniu 26.11.2020 r. Wszedł w życie po 14 dniach od tej daty tj. z dniem 11 grudnia 2020 roku. Tekst nowego statutu zamieszczony jest poniżej w załączniku.