12 listopada 2020 roku na mocy uchwały nr XXVII/222/2020 Rada Miejska Ostrzeszów przyjęła nowy Statut Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 8937 w dniu 26.11.2020 r. Wszedł w życie po 14 dniach od tej daty tj. z dniem 11 grudnia 2020 roku.

 

STATUT MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
(wersja ujednolicona)

 

 

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów:

 

Uchwała pierwotna:

 

·     Uchwała nr XXVII/222/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów

     Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego poz. 8937

 

 

Uchwały zmieniające:

 

·     Uchwała Nr XLIV/398/2021 z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXVII/222/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów

     Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego poz. 710