obrazek

Strona internetowa: www.ostrzeszow.pl

 

Informujemy, że konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, na które wpływają dochody z różnych tytułów, m.in. podatków lokalnych i opłat, w tym również opłaty skarbowej jest następujące:

Santander Bank Polska S.A.
1 Oddział w Ostrzeszowie

 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753


Uwaga! Wszelkie dokumenty, umowy, faktury, rachunki itp. prosimy wystawiać na:

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31,  63 - 500 Ostrzeszów
NIP: 514 - 02 - 57 - 776
REGON: 250855140

BURMISTRZ MiG
Patryk Jędrowiak

burmistrz@ostrzeszow.pl

WICEBURMISTRZ MiG

Barbara Gmerek
wiceburmistrz@ostrzeszow.pl

SKARBNIK
Wioletta Anielska

skarbnik@ostrzeszow.pl

SEKRETARZ
Wojciech Bąk

sekretarz@ostrzeszow.pl

SEKRETARIAT
Agnieszka Wojtasik

sekr@ostrzeszow.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kosmala
brm@ostrzeszow.pl

Deklaracja dostępności

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ zawiera wyłącznie informacje publiczne w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U.  nr 10, poz. 68). Inne informacje dotyczące Miasta i Gminy Ostrzeszów - nie będące informacjami publicznymi - znaleźć można na stronie internetowej UMiG:   www.ostrzeszow.pl

Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w BIP można skorzystać z menu przedmiotowego i podmiotowego znajdującego się po lewej stronie okna przeglądarki i umożliwia szybki dostęp do informacji posegregowanych tematycznie. Konstrukcja ta pozwala na odnalezienie szukanych danych bez potrzeby znajomości struktury Urzędu. Można także skorzystać z wyszukiwarki (w prawym górnym rogu), która wyszukuje informacje według zadanych słów kluczowych.

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w BIP, udzielane są na wniosek, który można przekazać do UMiG:

- listownie na adres Urzędu (63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31),

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze),

- pocztą elektroniczną - podstawowy adres: org@ostrzeszow.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Przykładowy formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej