<>

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

POŁOŻENIE: Południowa część Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrzeszowski (na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej).  Miasto Ostrzeszów jest siedzibą Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Gminy Ostrzeszów. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

LICZBA MIESZKAŃCÓW*:

24.323 (w całej gminie)  - w tym 12.506 kobiet, 11.868  mężczyzn

14.372 (w mieście Ostrzeszów) - w tym 7.538 kobiet, 6.834 mężczyzn

 

* wskazane wyżej wartości oznaczają ilość osób zameldowanych (na pobyt stały oraz na pobyt czasowy) na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów według stanu na 31 grudnia 2022 roku

 

Zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Ostrzeszów jest dostępne do pobranie na dole strony.

 

BUDŻET NA 2023 ROK:   

- planowane wydatki:    136 271 884                                                            

- planowane dochody:  129 397 151 zł

 

Strona pokazująca realizację budżetu w 2023 roku: LINK

 

 

 

HERB I FLAGA: 

Herb dostęony jest do pobrania poniżej w postaci ppliku .jpg oraz .png

obrazek