<>

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

 


 

POŁOŻENIE: Południowa część Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrzeszowski (na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej).

Miasto Ostrzeszów jest siedzibą Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Gminy Ostrzeszów. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

 

POWIERZCHNIA GMINY:  187,49 km2   -  w tym:  12 km2 (miasto),

co powierzchniowo stanowi 24,27% powiatu ostrzeszowskiego

     

LICZBA MIESZKAŃCÓW*:     24.374 (w całej gminie)  - w tym 12.506 kobiet, 11.868  mężczyzn

                                                                            14.372 (w mieście Ostrzeszów) - w tym 7.538 kobiet, 6.834 mężczyzn

                                                                         (dane na dzień 31.12.2021r.)

* wskazane wyżej wartości oznaczają ilość osób zameldowanych (na pobyt stały oraz na pobyt czasowy) na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów - liczby te zapewne nie są do końca zbieżne z ilością osób faktycznie zamieszkujących naszą gminę

Zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Ostrzeszów jest dostępne do pobranie na dole strony.

 

 Ilość urodzeń w 2021 roku: 217

 

Ilość zgonów w 2021 roku:   309

 

 

 

 BUDŻET(na 2022 rok):   - planowane wydatki:    113 984 480 

                                                               - planowane dochody:  106 977 730 

 

Dedykowana strona pokazująca realizację budżetu w 2021 roku: LINK

PRZEDSIĘBIORSTWA:
                                                - sektor publiczny:
                           
                       - w tym przedsiębiorstwa państwowe – 1

                                              
                                               - sektor prywatny:

                                                   - spółki prawa handlowego - 120

                                                   - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –  2100

 

SZKOLNICTWO: - Przedszkola - 6
                                            - Szkoły podstawowe - 7  
                                            - Szkoły ponadgimnazjalne - 3 
                               

KULTURA:  
- Biblioteki oraz filie - 4
                             - Kino - 1 
                             - Dom Kultury - 1

 

 

HERB I FLAGA:

 

obrazek
 

PLAN I MAPA GMINY DO POBRANIA  TUTAJ

ZDJĘCIA WIRTUALNE DO POBRANIA  TUTAJ