URZĄD MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE

IMIĘ i NAZWISKO

WYDZIAŁ / FUNKCJA

POK.

TELEFON

Adres e-mail

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

               CENTRALA I ŁĄCZENIE ROZMÓW   

001

62 732 06 00

 

Patryk Jędrowiak

BURMISTRZ

105

 

burmistrz@ostrzeszow.pl

Agnieszka Wojtasik 

 Sekretariat Burmistrza

62 732 06 70

sekr@ostrzeszow.pl

Barbara Gmerek

WICEBURMISTRZ

205

 

wiceburmistrz@ostrzeszow.pl

Karolina Kasprzak

Sekretariat Wiceburmistrz

62 732 06 03

sekr2@ostrzeszow.pl

RADA MIEJSKA OSTRZESZÓW

Justyna Adamska
Beata Żołądek

Biuro Rady Miejskiej

108

62 732 06 10

brm@ostrzeszow.pl

Beata Calińska

Przewodnicząca RM

62 732 06 33

prm@ostrzeszow.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Małgorzata Dubis-Łępa

Adam Grzyb

Radcy Prawni

105

62 732 06 12

rp@ostrzeszow.pl

radcaprawny@ostrzeszow.pl

Beata Król

Michał Adamski

Audytor wewnętrzny

Kontroler wewnętrzny

102

101

62 732 06 90

62 732 06 01

audytor@ostrzeszow.pl

Janusz Pokora

Informatyk

005

62 732 06 19

inf@ostrzeszow.pl

Paweł Wabnic

Inspektor Ochrony Danych

101

62 732 06 01

iod@ostrzeszow.pl


Angelika Pieprzka

Pełnomocnik Burmistrza
d/s przeciwdziałania uzależnieniom

209

62 732 06 32

 

am@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (ORG)

Wojciech Bąk

Sekretarz

106

62 732 06 07

sekretarz@ostrzeszow.pl

Jan Błoch

Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

107 

62 732 06 08

 

 

org@ostrzeszow.pl

mk@ostrzeszow.pl


Małgorzata Raszewska
Monika Kaźmierczak

Pracownicy Wydziału

107

Agnieszka Kokoszko
Magdalena Kałużna

Biuro Obsługi Interesanta

001

62 732 06 09

boi@ostrzeszow.pl

Mariola Guzenda

Sprawy Kadrowe

311

62 732 06 55

 kadry@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (WGN)

Marta Ambroży

Naczelnik Wydziału

202

 

201

62 732 06 22

62 732 06 23

wgn.naczelnik@ostrzeszow.pl

Karolina Stachowczyk

Zbigniew Kamzol

Pracownicy Wydziału

ksgpr@ostrzeszow.pl 

zkamzol@ostrzeszow.pl
 

Helena Cielińska

Katarzyna Zaremska

Pracownicy Wydziału

202

62 732 06 22

hcielinska@ostrzeszow.pl
 

kzaremska@ostrzeszow.pl
 

 

Paulina Nieborak

Daria Cempel

Opłaty
dot. nieruchomości

312

62 732 06 30

oplaty@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (SOG)

Aneta Błoch-Hyłka

Naczelnik Wydziału

203


62 732 06 24

sog.naczelnik@ostrzeszow.pl

aneta.b-h@ostrzeszow.pl

Marzena Dynak-Pawlak
Dorota Perlińska

Dowody Osobiste

204

62 732 06 25

 

Roman Pawełka

 Obronność,
zarz. kryzysowe,

informacje niejawne

103

62 732 06 29

sog@ostrzeszow.pl

Mirosław Narloch

Działalność gospodarcza

62 732 06 29

 

gos@ostrzeszow.pl

Mariusz Stempniewicz

Specjalista
ds. BHP i PPOŻ

103

62 732 06 29

 

 bhp@ostrzeszow.pl

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (PKS)

Aneta Pawlarczyk-Świtoń

Maja Skrobek

Pracownicy Zespołu

109

62 732 06 20


promocja@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ROZWOJU (IDR)

Daniel Wieczorek

Naczelnik Wydziału

208

62 732 06 05

dw@ostrzeszow.pl

Iwona Dembska
Ewa Tomczak
Kinga Przybył
Monika Wojtasik

Pracownicy Wydziału

 208

62 732 06 04

idr@ostrzeszow.pl

Katarzyna Dziewięcka
Paulina Ambroziak
Damian Grondowy

 Pracownicy Wydziału

 207

62 732 06 05

idr@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY (FIN)

Wioletta Anielska

Skarbnik

302

62 732 06 14

skarbnik@ostrzeszow.pl

Małgorzata Łuszczyn
Monika Kostecka
Anna Błaszczyk

Główny księgowy
Pracownik Wydziału

301

62 732 06 15

ksiegowa@ostrzeszow.pl

Agnieszka Spigiel
Iwona Hyłka
Urszula Wróbel

Księgowość budżetowa

308

62 732 06 15

ksiegowosc@ostrzeszow.pl

Alicja Głuszczak
Monika Puchała

Podatki lokalne

 

310

62 732 06 16

fin@ostrzeszow.pl

Jolanta Jurasik
Justyna Karasińska
Renata Duliba

Płace, podatki

62 732 06 17

fin1@ostrzeszow.pl

Arleta Góra

Kasa

309

62 732 06 18

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (WGP)

Teresa Sufryd

Naczelnik Wydziału

305

723 340 323

gpo-architekt@ostrzeszow.pl

Joanna Kula
Paulina Smiatacz
Jolanta Talaga
Ewa Jańczak

Pracownicy Wydziału

62 732 06 26

Elżbieta Nawrot

Geodeta gminny

 

304

62 732 06 13

 

 Kamil Styrczewski

Joanna Zielińska

Pracownicy Wydziału

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH (KSK)

Michał Kula

Naczelnik Wydziału

307

62 732 06 28

ksk.naczelnik@ostrzeszow.pl

Sylwia Śmiatacz
Ewelina Puchała

Ochrona Środowiska

306

62 732 06 28

ksk.srodowisko1@ostrzeszow.pl

ksk.srodowisko2@ostrzeszow.pl

Mateusz Chwalisz

Gospodarka Odpadami

303

62 732 06 11

ksk.odpady@ostrzeszow.pl

Sylwia Marciniak

Opłaty
dot. nieruchomości
i odpadów

303

62 732 06 11

oplaty@ostrzeszow.pl

Eliza Pauś Czyste Powietrze 101 62 732 06 01 czystepowietrze@ostrzeszow.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Anna Wolna

Kierownik

Ratusz

62 732 06 31

usc@ostrzeszow.pl

Izabela Szajdak

Zastępca Kierownika

Marta Szmaj

 Pracownik

 

STRAŻ MIEJSKA (SM)

Sławomir Grzegorowski

Komendant SM

002

Parter
- wejście
od podwórza

004

607 245 446
(tel. alarmowy)

 

62 732 06 06

 

sm@ostrzeszow.pl

Leszek Jurków
Roman Chowański

Mariusz Ciechanowski
Robert Kania
Artur Bacik

Strażnicy Miejscy