Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Siedlikowie

Adres

63-500 Ostrzeszów, Siedlików 58d

Telefon

(62) 730 75 85 (sekretariat)

E-mail

zspsiedlikow@ostrzeszow.pl

Strona internetowa

-

Forma organizacyjno-prawna

Jednostka budżetowa

Nr NIP

514-03-55-869

Nr Regon

389163278

Akt powołania

Uchwała nr XXIX/252/2021 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie w Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siedlikowie

Aktualny statut lub regulamin

Statut:
jest nadany w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie w Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siedlikowie

Dyrektor / kierownik

Anna WIŚNIEWSKA-POLUS (dyrektor)

Uwagi / dodatkowe informacje

-