Na 9 czerwca 2024 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prezydent wyznaczył w nim datę wyborów na niedzielę 9 czerwca 2024 r. Załącznikiem do postanowienia jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Treść postanowienia dostępna jest poniżej w postaci pliku formatu .pdf

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego: https://wybory.gov.pl/pe2024/