Interpelacje i zapytania radnych

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Nr sesji
i data

Temat interpelacji lub zapytania

Treść interpelacji
lub zapytania [pdf]

Udzielona
odpowiedź [pdf]

149 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
Dot. danych adresowych firmy zajmującej się opracowaniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 149  Odp. 149
148 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. projektu nowej nawierzchni i chodnika ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie 148  Odp. 148
147 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. nowego oznakowania ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie 147  Odp. 147
146 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. oświetlenia na ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 146  Odp. 146
145 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie 145  Odp. 145
144 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. nawierzchni na ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie 144  Odp. 144
143 Gagatek Danuta LXI/2023
2023.05.18
 Dot. wycięcia krzewów i gałęzi drzew przy wjeździe na tzw. alejki przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie 143  Odp. 143
142 Marchiński Antoni LXI/2023
2023.05.18
 Dot. powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 142  Odp. 142
141  Manikowski Andrzej  2023.04.20  Dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej 141

 Odp. 141

2Odp. 141

140  Manikowski Andrzej 2023.04.20    Dot. kałuży powstającej na ul. Kościuszki 140  Odp. 140
139 Manikowski Andrzej LX/2023
2023.03.30
Dot. częstotliwości wywozu śmieci z koszy przy ulicach 139 Odp. 139
138 Manikowski Andrzej LX/2023
2023.03.30
Dot. utwardzenia drogi gminnej łączącej ul. Cichą i ul. Jana Pawła II 138  Odp. 138
137 Manikowski Andrzej LX/2023
2023.03.30
Dot. wydzierżawienia placu po byłym PKS 137  Odp. 137
136 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
 Dot. ubytku nawierdzchni drogi (ul. Szkolna i ul. Królewska)  136  Odp. 136
135 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
 Dot. opróżniania koszy na śmieci  135  Odp. 135
134 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych  134 Odp. 134
133 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
 Dot. projektu budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Rogaszyc  133  Odp. 133
132 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
Dot. udrożnienia rowu przy ul. Szkolnej w Rogaszycach  132

 Odp. 132

2.Odp. 132

131 Wysota Wiesława LX/2023
2023.03.30
Dot. usytuowania znaku w Rogaszycach  131  Odp. 131
130 Manikowski Andrzej LVII/2022
2022.12.29
Dot. budowy przy ul. Leśnej 41A (droga powiatowa) 130 Odp. 130
129 Manikowski Andrzej 2022.12.08 Dot. funkcjonowania komunikacji publicznej organizowanej przez Powiat Ostrzeszowski. 129 Odp. 129
128 Manikowski Andrzej 2022.10.04 Dot.zarobków w ZEC - Kryta Pływalnia Oceanik. 128  Odp. 128
127 Manikowski Andrzej LIV/2022
2022.09.29
Dot. skrzyżowania ulic: Gen. Wł. Sikorskiego, Przemysłowa, Al. Wojska Polskiego. 127  Odp. 127
126 Manikowski Andrzej LIV/2022
2022.09.29
Dot. zapytania ofertowego na budowę zjazdu z DK25 do działki nr ewid. 25 położonej w obrębie Kotowskie, gmina Ostrzeszów. 126 Odp. 126
125 Tomczyk Zbigniew LIV/2022
2022.09.29
Dot. wyniesienia skrzyżowania ul. Piastowskiej i wjazdu na Osiedle Zamkowe. 125

Odp.1-125

Odp.2-125

124 Tomczyk Zbigniew LIV/2022
2022.09.29
Dot. przebudowy i wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Zamkowej. 124

Odp.1-124

Odp.2-124

123 Marchiński Antoni LIV/2022
2022.09.29
Jakie są dochody z MBPP w soboty w godz. 9:00 - 13:00? 123

Odp.1-123

Odp.2-123

122 Manikowski Andrzej LIV/2022
2022.09.29
Dot. oznakowania na parkingu przy ul. Ks. Zdzisława Sobierajskiego. 122  Odp. 122
121 Wysota Wiesława 2022.08.04 Dot. udrożnienia rowu przy posesji nr 101 w Rogaszycach. 121  Odp. 121
120 Wysota Wiesława 2022.08.04 Dot. studzienki przy posesji nr 46. 120  Odp. 120
119 Wysota Wiesława 2022.08.04 Dot. znaku „obszar zabudowany” – droga nr 60. 119  Odp. 119
118 Wysota Wiesława 2022.08.04  Dot. zabezpieczenia ubytku w jezdni na ul. Królewskie w Rogaszycach. 118  Odp. 118
117 Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej
2022.07.19 Jakie dochody z tego tytułu otrzymywały poszczególne osoby kontrolujące (w danym miesiącu oraz całej kontroli). 117  Odp. 117
116 Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej
2022.07.19 Jak długo trwały te kontrole? – Podać ilość spotkań Zespołów do kontroli danego podmiotu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli. 116  Odp. 116
115 Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej
2022.07.19 Ile Zespołów Kontrolujących w danym miesiącu Komisji Rewizyjnej było powołanych do oceny poszczególnych podmiotów prawa handlowego i jednostek budżetowych? 115  Odp. 115
114 Manikowski Andrzej LI/2022
2022.06.23
Dot. remontu skrzyżowania ulic: Sportowa, Gen. Wł. Sikorskiego i T. Kościuszki. 114  Odp.114
113 Rajska Krystyna 2022.05.31 Dot. analizy ekonomicznej planowanej budowy elektrociepłowni 113 Odp. 113
112 Manikowski Andrzej L/2022
2022.05.26
Dot. podcięcia gałęzi na ul. Gen. Sikorskiego 112 Odp. 112
111 Manikowski Andrzej L/2022
2022.05.26
Na jakim etapie jest budowa parkingu na ul. Aleja Wolności? 111 Odp. 111
110 Kokot Marcin  XLIX/2022
2022.04.28
Czy w najbliższym czasie będą malowane znaki poziome na drogach gminnych? Prośba o wymalowanie linii ciągłej na ul. Św. Wojciecha w Rojowie. 110 Odp. 110
109 Kokot Marcin  XLIX/2022
2022.04.28
Prośba o uzupełnienie poboczy wzdłuż ul. Olszyńskiej. 109 Odp. 109
108  Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni  XLIX/2022
2022.04.28
 Jak wygląda sytuacja z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych? 108  Odp. 108
107  Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni  XLIX/2022
2022.04.28
Remont/budowa drogi w miejscowości Kotowskie po inwentaryzacji powykonawczej został ujawniony użytek dr na działkach prywatnych. Czy będzie to skutkowało podatkiem dla właścicieli czy gmina będzie regulować ten stan własnościowy? 107  Odp. 107
106  Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni  XLIX/2022
2022.04.28
Czy w sytuacji na Ukrainie i likwidowania pomników i symboli sowieckich władze przewidują zmianę nazwy ul. 21 Stycznia, która jest uważana za taki symbol? 106  Odp. 106
105  Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni  XLIX/2022
2022.04.28
 Dot. specyfikacji remontu biura Pani Wiceburmistrz. 105  Odp. 105
104 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni XLVII/2022
2022.03.31 
 Jakie osoby prawne zalegają z opłatami i czy są osoby notorycznie mające zaległości? 104  Odp. 104
103 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni XLVII/2022
2022.03.31 
 Jakie są efekty wprowadzenia Karty Senior 60+? 103  Odp. 103
102 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni XLVII/2022
2022.03.31 
Ile pań podjęło pracę, w związku z projektem dot. aktywizacji zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki na małymi dziećmi? 102  Odp. 102
101 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni XLVII/2022
2022.03.31 
Dot. obsady osobowej w Wydziale zajmującym się nadawaniem nr PESEL. 101  Odp. 101
100 Rajska Krystyna 2022.03.07 Dot. planowanej budowy elektrociepłowni na działkach 1078/2 i 955. 100

Odp. 100

Odp. uzup. 100

99 Manikowski Andrzej XLVI/2022
2022.02.24
Dot. podwójnego przejścia dla pieszych na ul. 21 Stycznia przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską. 099  Odp. 099
98 Manikowski Andrzej XLVI/2022
2022.02.24
Czy Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawieszenia pobierania opłat SPP? Czy nie jest to niewykonanie uchwały przez Burmistrza? 098  Odp. 098
97 Łuczak Marcin,
Świtoń Marcin
17.01.2022 Dot. poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie. 097  Odp. 097
96 Manikowski Andrzej XLV/2022
2022.01.13
Czy zostanie wywołana uchwała ws. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników? 096 Odp. 096
95 Manikowski Andrzej XLIV/2021
2021.12.30
Jaki jest standard zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów? Czy ten standard był zachowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2021 roku? 095  Odp. 095
94 Manikowski Andrzej XLIV/2021
2021.12.30
Dot. usunięcia pojazdu z parkingu na Placu Kazimierza. 094  Odp. 094
93 Manikowski Andrzej XLIV/2021
2021.12.30
Dot. kontroli palenisk domowych przez Straż Miejską. 093  Odp. 093
92

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XLIV/2021
2021.12.30
Dot. naboru wniosków do Programu inwestycji strategicznych Polski Ład. 092  Odp. 092
91 Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni
XLIV/2021
2021.12.30
Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa wprowadzenia strefy płatnego parkowania? 091  Odp. 091
90 Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni
XLIV/2021
2021.12.30
Dot. stanu zatrudnienia w UMiG, MGOPS oraz w spółkach komunalnych. 090  Odp. 090
89  Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni  XLII/2021
2021.11.25
 Jakie są zaległości w ściąganiu podatków przez Gminę? Ilu osobom fizycznym i prawnym został umorzony podatek? 089 Odp. 089
88  Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni
 XLII/2021
2021.11.25
 Dlaczego na PSZOK są zwożone odpady z trzech gmin? 088  Odp. 088
87 Manikowski Andrzej XLI/2021
2021.10.28
Dot. wymalowanych miejsc parkingowych. 087 Odp. 087
86 Manikowski Andrzej XLI/2021
2021.10.28
Czy Burmistrz podejmuje dalsze działania w kierunku zwrócenia się do Samorządu Województwa o budowę obwodnicy Ostrzeszowa w ciagu drogi 449? 086 Odp. 086
85 Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni XLI/2021
2021.10.28
Co spowodowało powierzenie prowadzenia przetargów firmie zewnętrznej? Kiedy odbył się przetarg na obsługę tego zadania i ilu oferentów się złosiło? 085 Odp. 085
84 Manikowski Andrzej XXXIX/2021
2021.09.30
Dot. realizacji interpelacji z 28 lutego 2019 roku w sprawie oznakowania parkingu na Placu Borek. 084 Odp. 084
83

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

XXXIX/2021
2021.09.30
Kto obsługuje Urząd Miasta i Gminy w sprawie przetargów? 083 Odp. 083
82 Manikowski Andrzej 2021.09.16 Dot. planowanej budowy elektrociepłowni (spalarni). 082  Odp. 082
81

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12
Na jakim etapie jest sprawa SIM-u w naszym mieście? 081 Odp. 081
80

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12
Czy była migracja między żłobkami i jaka była przyczyna tego stanu rzeczy? 080

Odp. 080

Odp. uzupełnienie

79

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12
Czy zakończyła się rekrutacja do żłobka? 079

Odp. 079

Odp. uzupełnienie

78

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXVII/2021
2021.08.12
Dot. dochodów z PIT i CIT na przestrzeni ostatnich 10 lat. 078  Odp. 078
77

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXVI/2021
2021.07.15
Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego im. Kosynierów i tzw. łąk hęćkowych, ile kosztowały opracowane koncepcje i jak został wyłoniony wykonawca, ile będzie kosztowała renowacja parku miejskiego. 077  Odp. 077
76

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24
Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej łącznika do ul. Powstańców Wlkp., zjazd na parking przy parku Jana Pawła II, wyjazd z parkingu przy sklepie Pepco, szkoła języków obcych – nie widać przejścia dla pieszych. 076  Odp. 076
75

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24
Zwrócono się z propozycją zamontowania przy przejściach dla pieszych w okolicach szkół radarowych wyświetlaczy prędkości. 075  Odp. 075
74

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24
Jaka jest kondycja psychiczna uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Burmistrz, po okresie nauki zdalnej, czy są pod uwagę brane jakieś środki zaradcze. 074 Odp. 074
73 Skrzypek Edward XXXIII/2021
2021.05.27
Dot. terminu wykaszania rowów i poboczy w Gminie. 073 Odp. 073
72 Skrzypek Edward XXXIII/2021
2021.05.27
Dot. ostatecznego wyboru wariantu obwodnicy Ostrzeszowa na drodze ekspresowej S11 oraz terminu wykonania. 072 Odp. 072
71 Skrzypek Edward XXXIII/2021
2021.05.27
Dot. terminu modernizacji drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat oraz drogi Siedlików - Przedborów. 071 Odp. 071
70 Skrzypek Edward XXXI/2021
2021.03.25
Dot. drogi ekspresowej S11. 070 Odp. 070
69

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Dot. zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadów za 2020 rok. 069 Odp. 069
68

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Dot. ilości odebranych odpadów od mieszkańców w 2020 roku w poszczególnych frakcjach. 068 Odp. 068
67

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Dot. ilości zatrudnionych osób z płacą minimalną w spółce EKO-REGION. 067 Odp. 067
66

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Dot. kosztu wydrukowania ulotek dołączonych do informacji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 066 Odp. 066
65

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Informacja ws. powołania nowego prezesa ZEC-u. 065 Odp. 065
64

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25
Informacja ws. przyczyn zwolnienia prezesa ZEC-u. 064 Odp. 064
63 Skrzypek Edward XXX/2021
2021.02.25
Czy został uzupełniony skład Rady Nadzorczej ZEC i kto jest na miejscu byłego członka? 063  Odp. 063
62 Skrzypek Edward XXX/2021
2021.02.25
Co z drugim etapem drogi Ostrzeszów - Mikstat? 062  Odp. 062
61 Skrzypek Edward XXX/2021
2021.02.25
Kiedy będzie ogłoszony przetarg na nakładki? 061  Odp. 061
60 Kokot Marcin XXX/2021
2021.02.25
Czy będą wykonywane prace porządkowe po zimie? 060  Odp. 060
59 Kokot Marcin XXX/2021
2021.02.25
Czy restaratorzy będą zwolnieni z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? (w związku z pandemią COVID-19) 059  Odp. 059
58 Odrobiński Sławomir XXX/2021
2021.02.25
Dot. informacji o sytuacji ekonomiczno - finansowej spółki komunalnej ZEC 058  Odp. 058
57 Raczyński Roman XXX/2021
2021.02.25

Dot. informacji o stanie zapasów magazynowych opału w latach 2018-2020.

057  Odp. 057
56 Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej
XXX/2021
2021.02.25
Dot. kosztów wprowadzenia strefy płatnego parkowania 056

 Odp1. 056

 Odp.2 056  (sprostowanie)

55 Marchiński Antoni XXX/2021
2021.02.25

Czy do UMiG wpłynęły pisma ws. strefy płatnego parkowania po sesji styczniowej (po 28.01.br.)?

055  Odp. 055

54

Więcek Grzegorz

XXIX/2021
2021.01.28

Dot. monitoringu czystości powietrza

054

 Odp. 054

53

Wrzesiński Michał

XXV/2020
2020.09.10

Dot. kontrolowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Ł±kowej przy SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie

053  Odp. 053

52

Manikowski Andrzej

XXV/2020
2020.09.10

Dot. budynku po Szkole Podstawowej Nr 3, zlokalizowanym przy ul. Norweskiej

052  Odp. 052

51

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych wraz z oznakowaniem przy skrzyzowaniu ul. Pogodnej i ul. Hurtowej

051  Odp. 051

50

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. pro¶by o wyst±pienie do Lasów Państwowych, w celu zamiany dróg wewnętrznych, znajduj±cych się w Olszynie

050

 Odp. 050

Odp. uzupełn. 050

Odp. uzupełn. zm. 050

49

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania dużego przystanku autobusowego

049  Odp. 049

48

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie pomiędzy ul. ¦w. Wojciecha a ul. Olszyńsk±

048  Odp. 048

47

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. czyszczenia li¶ci

047  Odp. 047
46
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. zakazu parkowania z lewej strony (ul. W±ska, wjazd od ul. Sikorskiego)
046  Odp. 046
45
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. umieszczenia między ul. Zachodni± a ul. K±pielow± na ¶rodku jezdni pasów rozdzielaj±cych
045  Odp. 045
44
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. parkingu przy ul. Zamkowej (obrócić kierunek parkowania)
044  Odp. 044
43
Widerski Sławomir
XXV/2020
2020.09.10
Dot. powiększenia miejsc parkingowych (parking za baszt±)
043  Odp. 043

42

Raczyński Roman

XXIV/2020
2020.08.12

Która firma będzie realizowała zlecenie na budowę ulicy Przełajowej i Tęczowej? 

042

 Odp. 042

41

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. zamontowania lustra drogowego w pasie ul. Zachodniej, przy skrzyżowaniu z ul. Sezamkow±.

041

 Odp. 041

40

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie przy skrzyżowaniu z ul. ¦w. Wojciecha oraz ul. Olszyńsk±.

040

 Odp. 040

39

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

 Dot. planu uruchomienia przedszkoli i żłobków

039

 Odp. 039

38

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Dot. drogi Ostrzeszów - Mikstat

038

 Odp. 038 - 1

 Odp. 038 - 2

37

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Czy wszystkie podmioty złożyły deklaracje o wysoko?ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

037

 Odp. 037

36

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Dot. jadłodzielni, która miała powstać w Ostrzeszowie

036

 Odp. 036

35

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Czy do wszystkich gospodarstw domowych została dostarczona informacja o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

035

 Odp. 035

34

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. odbioru ?mieci BIO

034

 Odp. 034

33

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. subwencji o?wiatowej

033

 Odp. 033

32

Marchiński Antoni

XIX/2020
2020.02.24

Dot. oznaczenia miejsca parkingowego przy miejskim targowisku na ul. Łąkowej dla osób niepełnosprawnych

032

 Odp. 032

31

Gagatek Danuta

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. zabezpieczenia elementami odblaskowymi wysepek na drodze K11 na odcinku przebiegającym przez miasto Ostrzeszów.

031

 Odp. 031

30

Józefiak Aleksander

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. Wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wysoką w planie przestrzennego zagospodarowania m. Ostrzeszowa

030

Odp. 030

29

Wysota Wiesława

XVII/2019
2019.12.27

Dot. nieprzejezdno?ci drogi gminnej w Rogaszycach

029

Odp. 029

28

Switoń Marcin

 XVI/2019
2019.11.28

Dot. oswietlenia przej?ć dla pieszych na drogach powiatowych, odsnieżania chodników, ?cieżek pieszo - rowerowcych, dbało?ci o tereny zielone.  

 028

Odp. 028 - 2  
Odp. 028 - 1

27

Manikowski Andrzej

XVI/2019
2019.11.28

Dot. remontu ulicy Anny Jagiellonki, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana Olbrachta .

027

 Odp.027

26

Manikowski Andrzej

XV/2019
2019.10.24

Dot. Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2019 z dn. 24.09.2019 r. (czy pracownicy mają przychodzić do pracy ze swoimi przyborami pi?miennymi i papierem?)

026

 Odp. 026

25

Kokot Marcin

 XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania przej?cia dla pieszych przy ul. Hurtowej (od strony ul. Ko?ciuszki) oraz na drodze 449 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Hurtową)

025

Odp. 025

Odp2. 025

24

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania chodnika przy ul. Hurtowej (w kierunku ul. Pogodnej).

024

Odp. 024

23

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania wyniesionego przej?cia dla pieszych na ul. Pogodnej (przy skrzyżowaniu z Hurtową).

023

Odp. 023

22

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. ustawienia podwójnego przystanku przy drodze powiatowej (w sąsiedztwie sali wiejskiej).

022

Odp. 022

21

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Koncepcja pozostałych budynków po likwidacji szkół?

021

Odp. 021

20

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Co z budynkiem po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norweskiej?

020

Odp. 020

19

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Harmonogram prac na drodze powiatowej Ostrzeszów - Siedlików?

019

Odp. 019

18

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Nie jest widoczny znak "przej?cie dla pieszych" na ul. Grabowskiej, w obrębie ul. Warszawskiej.

 018

Odp. 018

17

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Dot. miejsca wsiadania dzieci z Pustkowia Południe do autobusu (skrzyżowanie ulic Warszawska z Grabowską). Czy nie jest zasadna zmiana lokalizacji "zbiórki" dowożonych dzieci?

017

Odp. 017

16

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy "Inea" rozpocznie zakładanie szerokopasmowego internetu w miejscowo?ci Korpysy i na jakim odcinku?

 016

 Odp. 016

15

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy realizowana będzie budowa drogi pod "Ja?winami"?

 015

 Odp. 015

14

Skrzypek Edward

XIII/2019
2019.07.18

Kiedy i na jakiej długo?ci będzie wykonywana nakładka na drodze Ostrzeszów - Siedlików?

014

 Odp. 014

13

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Kwestia opłat za wody opadowe i roztopowe, mieszkańcy otrzymują ankiety - jakie są podstawy prawne i przewidywane taryfy?

013

Odp. 013

12

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy Pan Burmistrz zamierza płacić za czas strajku w o?wiacie w jakiejkolwiek formie?

 012

Odp. 012

11

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy zasadny jest ekonomicznie remont biura, które stanowić ma gabinet Pani Wiceburmistrz i ile to kosztuje?

011

 Odp. 011

10

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Dlaczego - w ramach naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami - zatrudniono dwie osoby, mimo że w ogłoszeniu konkursowym nie była okre?lona taka liczba stanowisk?

010

Odp. 010

9

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Kwestie komunikacyjne - ograniczenie parkowania aut dostawczych przy pl. Borek, możliwo?ć utworzenia prawoskrętu z ul. Zamkowej na ul. Armii Krajowej

 009

Odp. 009

8

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Propozycje uzupełnienia polityki senioralnej (utworzenie Miejskiej Rady Seniorów, program "Pudełko życia", darmowe taksówki)

 008

 Odp. 008

7

Marchiński Antoni

IV/2019
2019.01.19

Dlaczego nie poinformowano Radnych o posiedzeniu zarządu spółki "Strzegowa", na krórym zapadał ważne z punktu widzenia społeczeństwa decyzje?

007

Odp. 007

6

Manikowski Andrzej

IV/2019
2019.01.19

Poruszenie sprawy drogi wojewódzkiej nr 449 i możliwo?ci wyprowadzenia jej przebiegu poza centrum miasta

006

Odp. 006

5

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własno?ci - dlaczego nie wywołano uchwały o zastosowaniu bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej

005

Odp. 005

4

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Na jakim etapie jest realizacja projektu "Poprawa jako?ci powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów"

004

Odp. 004

3

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Podjęcie działań w celu utrzymania porządku wokół pojemników służących do zbierania odzieży używanej

003

Odp. 003

2

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Zamontowanie progu spowalniającego na ul. Zamkowej w okolicy marketu "Biedronka"

002

 Odp. 002

1

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Ustawienie lamp do?wietlających przej?cia dla pieszych na ul. Zamkowej

001

 Odp. 001

Kwestie składania przez radnych interpelacji i zapytań reguluje art.  24.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372). W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza:
- interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy (interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania),
- zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym (zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania)
Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.