Interpelacje i zapytania radnych

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Nr sesji
i data

Temat interpelacji lub zapytania

Treść interpelacji
lub zapytania [pdf]

Udzielona
odpowiedź [pdf]

156 Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej LXIV/2023
2023.09.14
Dot. dowozu dzieci do szkół 156

 Odp. 156

155 Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej LXIV/2023
2023.09.14
Dot. oświetlenia ulicznego (ul. Dworcowa, ul. Cicha) 155

 Odp. 155

154 Tomczyk Zbigniew LXIV/2023
2023.09.14
Dot. dopuszczenia ruchu rowerowego na chodnikach przy ul. Zamkowej i Piastowskiej 154

 Odp. 154

153

Rajska Krystyna

 2023.07.20

Dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leśnej - Wierzbowej z DK11

153

 Odp. 153

152

Manikowski Andrzej

LXII/2023
2023.06.15

Dot. zarobków ratowników zatrudnionych na Krytej Pływalni

152

 Odp. 152

151

Manikowski Andrzej

LXII/2023
2023.06.15

Dot. pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia

151

 Odp. 151

150

Manikowski Andrzej

2023.06.07

Dot. dofinansowania rewitalizacji przestrzeni miejskiej z programu Polski Ład.

150

 Odp. 150

149

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

Dot. danych adresowych firmy zajmującej się opracowaniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

149

 Odp. 149

148

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. projektu nowej nawierzchni i chodnika ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie

148

 Odp. 148

147

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. nowego oznakowania ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie

147

 Odp. 147

146

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. oświetlenia na ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

146

 Odp. 146

2.Odp. 146

145

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie

145

 Odp. 145

144

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. nawierzchni na ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie

144

 Odp. 144

143

Gagatek Danuta

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. wycięcia krzewów i gałęzi drzew przy wjeździe na tzw. alejki przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie

143

 Odp. 143

142

Marchiński Antoni

LXI/2023
2023.05.18

 Dot. powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej

142

 Odp. 142

141

 Manikowski Andrzej

 2023.04.20

 Dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej

141

 Odp. 141

2Odp. 141

140

 Manikowski Andrzej

2023.04.20 

  Dot. kałuży powstającej na ul. Kościuszki

140

 Odp. 140

139

Manikowski Andrzej

LX/2023
2023.03.30

Dot. częstotliwości wywozu śmieci z koszy przy ulicach

139

Odp. 139

138

Manikowski Andrzej

LX/2023
2023.03.30

Dot. utwardzenia drogi gminnej łączącej ul. Cichą i ul. Jana Pawła II

138

 Odp. 138

137

Manikowski Andrzej

LX/2023
2023.03.30

Dot. wydzierżawienia placu po byłym PKS

137

 Odp. 137

136

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

 Dot. ubytku nawierdzchni drogi (ul. Szkolna i ul. Królewska)

 136

 Odp. 136

135

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

 Dot. opróżniania koszy na śmieci

 135

 Odp. 135

134

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych

 134

Odp. 134

133

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

 Dot. projektu budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Rogaszyc

 133

 Odp. 133

132

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

Dot. udrożnienia rowu przy ul. Szkolnej w Rogaszycach

 132

 Odp. 132

2.Odp. 132

131

Wysota Wiesława

LX/2023
2023.03.30

Dot. usytuowania znaku w Rogaszycach

 131

 Odp. 131

130

Manikowski Andrzej

LVII/2022
2022.12.29

Dot. budowy przy ul. Leśnej 41A (droga powiatowa)

130

Odp. 130

129

Manikowski Andrzej

2022.12.08

Dot. funkcjonowania komunikacji publicznej organizowanej przez Powiat Ostrzeszowski.

129

Odp. 129

128

Manikowski Andrzej

2022.10.04

Dot.zarobków w ZEC - Kryta Pływalnia Oceanik.

128

 Odp. 128

127

Manikowski Andrzej

LIV/2022
2022.09.29

Dot. skrzyżowania ulic: Gen. Wł. Sikorskiego, Przemysłowa, Al. Wojska Polskiego.

127

 Odp. 127

126

Manikowski Andrzej

LIV/2022
2022.09.29

Dot. zapytania ofertowego na budowę zjazdu z DK25 do działki nr ewid. 25 położonej w obrębie Kotowskie, gmina Ostrzeszów.

126

Odp. 126

125

Tomczyk Zbigniew

LIV/2022
2022.09.29

Dot. wyniesienia skrzyżowania ul. Piastowskiej i wjazdu na Osiedle Zamkowe.

125

Odp.1-125

Odp.2-125

124

Tomczyk Zbigniew

LIV/2022
2022.09.29

Dot. przebudowy i wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Zamkowej.

124

Odp.1-124

Odp.2-124

123

Marchiński Antoni

LIV/2022
2022.09.29

Jakie są dochody z MBPP w soboty w godz. 9:00 - 13:00?

123

Odp.1-123

Odp.2-123

122

Manikowski Andrzej

LIV/2022
2022.09.29

Dot. oznakowania na parkingu przy ul. Ks. Zdzisława Sobierajskiego.

122

 Odp. 122

121

Wysota Wiesława

2022.08.04

Dot. udrożnienia rowu przy posesji nr 101 w Rogaszycach.

121

 Odp. 121

120

Wysota Wiesława

2022.08.04

Dot. studzienki przy posesji nr 46.

120

 Odp. 120

119

Wysota Wiesława

2022.08.04

Dot. znaku „obszar zabudowany” – droga nr 60.

119

 Odp. 119

118

Wysota Wiesława

2022.08.04

 Dot. zabezpieczenia ubytku w jezdni na ul. Królewskie w Rogaszycach.

118

 Odp. 118

117

Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej

2022.07.19

Jakie dochody z tego tytułu otrzymywały poszczególne osoby kontrolujące (w danym miesiącu oraz całej kontroli).

117

 Odp. 117

116

Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej

2022.07.19

Jak długo trwały te kontrole? – Podać ilość spotkań Zespołów do kontroli danego podmiotu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

116

 Odp. 116

115

Marchiński Antoni
Manikowski Andrzej

2022.07.19

Ile Zespołów Kontrolujących w danym miesiącu Komisji Rewizyjnej było powołanych do oceny poszczególnych podmiotów prawa handlowego i jednostek budżetowych?

115

 Odp. 115

114

Manikowski Andrzej

LI/2022
2022.06.23

Dot. remontu skrzyżowania ulic: Sportowa, Gen. Wł. Sikorskiego i T. Kościuszki.

114

 Odp.114

113

Rajska Krystyna

2022.05.31

Dot. analizy ekonomicznej planowanej budowy elektrociepłowni

113

Odp. 113

112

Manikowski Andrzej

L/2022
2022.05.26

Dot. podcięcia gałęzi na ul. Gen. Sikorskiego

112

Odp. 112

111

Manikowski Andrzej

L/2022
2022.05.26

Na jakim etapie jest budowa parkingu na ul. Aleja Wolności?

111

Odp. 111

110

Kokot Marcin

 XLIX/2022
2022.04.28

Czy w najbliższym czasie będą malowane znaki poziome na drogach gminnych? Prośba o wymalowanie linii ciągłej na ul. Św. Wojciecha w Rojowie.

110

Odp. 110

109

Kokot Marcin

 XLIX/2022
2022.04.28

Prośba o uzupełnienie poboczy wzdłuż ul. Olszyńskiej.

109

Odp. 109

108

 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

 XLIX/2022
2022.04.28

 Jak wygląda sytuacja z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych?

108

 Odp. 108

107

 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

 XLIX/2022
2022.04.28

Remont/budowa drogi w miejscowości Kotowskie po inwentaryzacji powykonawczej został ujawniony użytek dr na działkach prywatnych. Czy będzie to skutkowało podatkiem dla właścicieli czy gmina będzie regulować ten stan własnościowy?

107

 Odp. 107

106

 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

 XLIX/2022
2022.04.28

Czy w sytuacji na Ukrainie i likwidowania pomników i symboli sowieckich władze przewidują zmianę nazwy ul. 21 Stycznia, która jest uważana za taki symbol?

106

 Odp. 106

105

 Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

 XLIX/2022
2022.04.28

 Dot. specyfikacji remontu biura Pani Wiceburmistrz.

105

 Odp. 105

104

Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

XLVII/2022
2022.03.31 

 Jakie osoby prawne zalegają z opłatami i czy są osoby notorycznie mające zaległości?

104

 Odp. 104

103

Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

XLVII/2022
2022.03.31 

 Jakie są efekty wprowadzenia Karty Senior 60+?

103

 Odp. 103

102

Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

XLVII/2022
2022.03.31 

Ile pań podjęło pracę, w związku z projektem dot. aktywizacji zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki na małymi dziećmi?

102

 Odp. 102

101

Manikowski Andrzej, Marchinski Antoni

XLVII/2022
2022.03.31 

Dot. obsady osobowej w Wydziale zajmującym się nadawaniem nr PESEL.

101

 Odp. 101

100

Rajska Krystyna

2022.03.07

Dot. planowanej budowy elektrociepłowni na działkach 1078/2 i 955.

100

Odp. 100

Odp. uzup. 100

99

Manikowski Andrzej

XLVI/2022
2022.02.24

Dot. podwójnego przejścia dla pieszych na ul. 21 Stycznia przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską.

099

 Odp. 099

98

Manikowski Andrzej

XLVI/2022
2022.02.24

Czy Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawieszenia pobierania opłat SPP? Czy nie jest to niewykonanie uchwały przez Burmistrza?

098

 Odp. 098

97

Łuczak Marcin,
Świtoń Marcin

17.01.2022

Dot. poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie.

097

 Odp. 097

96

Manikowski Andrzej

XLV/2022
2022.01.13

Czy zostanie wywołana uchwała ws. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników?

096

Odp. 096

95

Manikowski Andrzej

XLIV/2021
2021.12.30

Jaki jest standard zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów? Czy ten standard był zachowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2021 roku?

095

 Odp. 095

94

Manikowski Andrzej

XLIV/2021
2021.12.30

Dot. usunięcia pojazdu z parkingu na Placu Kazimierza.

094

 Odp. 094

93

Manikowski Andrzej

XLIV/2021
2021.12.30

Dot. kontroli palenisk domowych przez Straż Miejską.

093

 Odp. 093

92

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XLIV/2021
2021.12.30

Dot. naboru wniosków do Programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

092

 Odp. 092

91

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XLIV/2021
2021.12.30

Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa wprowadzenia strefy płatnego parkowania?

091

 Odp. 091

90

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XLIV/2021
2021.12.30

Dot. stanu zatrudnienia w UMiG, MGOPS oraz w spółkach komunalnych.

090

 Odp. 090

89

 Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

 XLII/2021
2021.11.25

 Jakie są zaległości w ściąganiu podatków przez Gminę? Ilu osobom fizycznym i prawnym został umorzony podatek?

089

Odp. 089

88

 Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

 XLII/2021
2021.11.25

 Dlaczego na PSZOK są zwożone odpady z trzech gmin?

088

 Odp. 088

87

Manikowski Andrzej

XLI/2021
2021.10.28

Dot. wymalowanych miejsc parkingowych.

087

Odp. 087

86

Manikowski Andrzej

XLI/2021
2021.10.28

Czy Burmistrz podejmuje dalsze działania w kierunku zwrócenia się do Samorządu Województwa o budowę obwodnicy Ostrzeszowa w ciagu drogi 449?

086

Odp. 086

85

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

XLI/2021
2021.10.28

Co spowodowało powierzenie prowadzenia przetargów firmie zewnętrznej? Kiedy odbył się przetarg na obsługę tego zadania i ilu oferentów się złosiło?

085

Odp. 085

84

Manikowski Andrzej

XXXIX/2021
2021.09.30

Dot. realizacji interpelacji z 28 lutego 2019 roku w sprawie oznakowania parkingu na Placu Borek.

084

Odp. 084

83

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

XXXIX/2021
2021.09.30

Kto obsługuje Urząd Miasta i Gminy w sprawie przetargów?

083

Odp. 083

82

Manikowski Andrzej

2021.09.16

Dot. planowanej budowy elektrociepłowni (spalarni).

082

 Odp. 082

81

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12

Na jakim etapie jest sprawa SIM-u w naszym mieście?

081

Odp. 081

80

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12

Czy była migracja między żłobkami i jaka była przyczyna tego stanu rzeczy?

080

Odp. 080

Odp. uzupełnienie

79

Marchiński Antoni

XXXVII/2021
2021.08.12

Czy zakończyła się rekrutacja do żłobka?

079

Odp. 079

Odp. uzupełnienie

78

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXVII/2021
2021.08.12

Dot. dochodów z PIT i CIT na przestrzeni ostatnich 10 lat.

078

 Odp. 078

77

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXVI/2021
2021.07.15

Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego im. Kosynierów i tzw. łąk hęćkowych, ile kosztowały opracowane koncepcje i jak został wyłoniony wykonawca, ile będzie kosztowała renowacja parku miejskiego.

077

 Odp. 077

76

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24

Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej łącznika do ul. Powstańców Wlkp., zjazd na parking przy parku Jana Pawła II, wyjazd z parkingu przy sklepie Pepco, szkoła języków obcych – nie widać przejścia dla pieszych.

076

 Odp. 076

75

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24

Zwrócono się z propozycją zamontowania przy przejściach dla pieszych w okolicach szkół radarowych wyświetlaczy prędkości.

075

 Odp. 075

74

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXIV/2021
2021.06.24

Jaka jest kondycja psychiczna uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Burmistrz, po okresie nauki zdalnej, czy są pod uwagę brane jakieś środki zaradcze.

074

Odp. 074

73

Skrzypek Edward

XXXIII/2021
2021.05.27

Dot. terminu wykaszania rowów i poboczy w Gminie.

073

Odp. 073

72

Skrzypek Edward

XXXIII/2021
2021.05.27

Dot. ostatecznego wyboru wariantu obwodnicy Ostrzeszowa na drodze ekspresowej S11 oraz terminu wykonania.

072

Odp. 072

71

Skrzypek Edward

XXXIII/2021
2021.05.27

Dot. terminu modernizacji drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat oraz drogi Siedlików - Przedborów.

071

Odp. 071

70

Skrzypek Edward

XXXI/2021
2021.03.25

Dot. drogi ekspresowej S11.

070

Odp. 070

69

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Dot. zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadów za 2020 rok.

069

Odp. 069

68

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Dot. ilości odebranych odpadów od mieszkańców w 2020 roku w poszczególnych frakcjach.

068

Odp. 068

67

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Dot. ilości zatrudnionych osób z płacą minimalną w spółce EKO-REGION.

067

Odp. 067

66

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Dot. kosztu wydrukowania ulotek dołączonych do informacji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

066

Odp. 066

65

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Informacja ws. powołania nowego prezesa ZEC-u.

065

Odp. 065

64

Marchiński Antoni, Manikowski Andrzej

XXXI/2021
2021.03.25

Informacja ws. przyczyn zwolnienia prezesa ZEC-u.

064

Odp. 064

63

Skrzypek Edward

XXX/2021
2021.02.25

Czy został uzupełniony skład Rady Nadzorczej ZEC i kto jest na miejscu byłego członka?

063

 Odp. 063

62

Skrzypek Edward

XXX/2021
2021.02.25

Co z drugim etapem drogi Ostrzeszów - Mikstat?

062

 Odp. 062

61

Skrzypek Edward

XXX/2021
2021.02.25

Kiedy będzie ogłoszony przetarg na nakładki?

061

 Odp. 061

60

Kokot Marcin

XXX/2021
2021.02.25

Czy będą wykonywane prace porządkowe po zimie?

060

 Odp. 060

59

Kokot Marcin

XXX/2021
2021.02.25

Czy restaratorzy będą zwolnieni z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? (w związku z pandemią COVID-19)

059

 Odp. 059

58

Odrobiński Sławomir

XXX/2021
2021.02.25

Dot. informacji o sytuacji ekonomiczno - finansowej spółki komunalnej ZEC

058

 Odp. 058

57

Raczyński Roman

XXX/2021
2021.02.25

Dot. informacji o stanie zapasów magazynowych opału w latach 2018-2020.

057

 Odp. 057

56

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XXX/2021
2021.02.25

Dot. kosztów wprowadzenia strefy płatnego parkowania

056

 Odp1. 056

 Odp.2 056  (sprostowanie)

55

Marchiński Antoni

XXX/2021
2021.02.25

Czy do UMiG wpłynęły pisma ws. strefy płatnego parkowania po sesji styczniowej (po 28.01.br.)?

055

 Odp. 055

54

Więcek Grzegorz

XXIX/2021
2021.01.28

Dot. monitoringu czystości powietrza

054

 Odp. 054

53

Wrzesiński Michał

XXV/2020
2020.09.10

Dot. kontrolowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Ł±kowej przy SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie

053

 Odp. 053

52

Manikowski Andrzej

XXV/2020
2020.09.10

Dot. budynku po Szkole Podstawowej Nr 3, zlokalizowanym przy ul. Norweskiej

052

 Odp. 052

51

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych wraz z oznakowaniem przy skrzyzowaniu ul. Pogodnej i ul. Hurtowej

051

 Odp. 051

50

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. pro¶by o wyst±pienie do Lasów Państwowych, w celu zamiany dróg wewnętrznych, znajduj±cych się w Olszynie

050

 Odp. 050

Odp. uzupełn. 050

Odp. uzupełn. zm. 050

49

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania dużego przystanku autobusowego

049

 Odp. 049

48

Kokot Marcin

XXV/2020
2020.09.10

Dot. wykonania przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie pomiędzy ul. ¦w. Wojciecha a ul. Olszyńsk±

048

 Odp. 048

47

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. czyszczenia li¶ci

047

 Odp. 047

46

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. zakazu parkowania z lewej strony (ul. W±ska, wjazd od ul. Sikorskiego)

046

 Odp. 046

45

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. umieszczenia między ul. Zachodni± a ul. K±pielow± na ¶rodku jezdni pasów rozdzielaj±cych

045

 Odp. 045

44

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. parkingu przy ul. Zamkowej (obrócić kierunek parkowania)

044

 Odp. 044

43

Widerski Sławomir

XXV/2020
2020.09.10

Dot. powiększenia miejsc parkingowych (parking za baszt±)

043

 Odp. 043

42

Raczyński Roman

XXIV/2020
2020.08.12

Która firma będzie realizowała zlecenie na budowę ulicy Przełajowej i Tęczowej? 

042

 Odp. 042

41

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. zamontowania lustra drogowego w pasie ul. Zachodniej, przy skrzyżowaniu z ul. Sezamkow±.

041

 Odp. 041

40

Kokot Marcin

XXIV/2020
2020.08.12

 Dot. przej¶cia dla pieszych na DW449 w Rojowie przy skrzyżowaniu z ul. ¦w. Wojciecha oraz ul. Olszyńsk±.

040

 Odp. 040

39

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

 Dot. planu uruchomienia przedszkoli i żłobków

039

 Odp. 039

38

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Dot. drogi Ostrzeszów - Mikstat

038

 Odp. 038 - 1

 Odp. 038 - 2

37

Skrzypek Edward

XXI/2020
2020.05.07

Czy wszystkie podmioty złożyły deklaracje o wysoko?ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

037

 Odp. 037

36

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Dot. jadłodzielni, która miała powstać w Ostrzeszowie

036

 Odp. 036

35

Manikowski Andrzej,
Marchiński Antoni

XXI/2020
2020.05.07

Czy do wszystkich gospodarstw domowych została dostarczona informacja o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

035

 Odp. 035

34

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. odbioru ?mieci BIO

034

 Odp. 034

33

Marchiński Antoni,
Manikowski Andrzej

XX/2020
2020.03.26

Dot. subwencji o?wiatowej

033

 Odp. 033

32

Marchiński Antoni

XIX/2020
2020.02.24

Dot. oznaczenia miejsca parkingowego przy miejskim targowisku na ul. Łąkowej dla osób niepełnosprawnych

032

 Odp. 032

31

Gagatek Danuta

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. zabezpieczenia elementami odblaskowymi wysepek na drodze K11 na odcinku przebiegającym przez miasto Ostrzeszów.

031

 Odp. 031

30

Józefiak Aleksander

XVIII/2020
2020.01.14

Dot. Wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wysoką w planie przestrzennego zagospodarowania m. Ostrzeszowa

030

Odp. 030

29

Wysota Wiesława

XVII/2019
2019.12.27

Dot. nieprzejezdno?ci drogi gminnej w Rogaszycach

029

Odp. 029

28

Switoń Marcin

 XVI/2019
2019.11.28

Dot. oswietlenia przej?ć dla pieszych na drogach powiatowych, odsnieżania chodników, ?cieżek pieszo - rowerowcych, dbało?ci o tereny zielone.  

 028

Odp. 028 - 2  
Odp. 028 - 1

27

Manikowski Andrzej

XVI/2019
2019.11.28

Dot. remontu ulicy Anny Jagiellonki, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana Olbrachta .

027

 Odp.027

26

Manikowski Andrzej

XV/2019
2019.10.24

Dot. Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2019 z dn. 24.09.2019 r. (czy pracownicy mają przychodzić do pracy ze swoimi przyborami pi?miennymi i papierem?)

026

 Odp. 026

25

Kokot Marcin

 XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania przej?cia dla pieszych przy ul. Hurtowej (od strony ul. Ko?ciuszki) oraz na drodze 449 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Hurtową)

025

Odp. 025

Odp2. 025

24

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania chodnika przy ul. Hurtowej (w kierunku ul. Pogodnej).

024

Odp. 024

23

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. wykonania wyniesionego przej?cia dla pieszych na ul. Pogodnej (przy skrzyżowaniu z Hurtową).

023

Odp. 023

22

Kokot Marcin

XV/2019
2019.10.24

Dot. ustawienia podwójnego przystanku przy drodze powiatowej (w sąsiedztwie sali wiejskiej).

022

Odp. 022

21

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Koncepcja pozostałych budynków po likwidacji szkół?

021

Odp. 021

20

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Co z budynkiem po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norweskiej?

020

Odp. 020

19

Skrzypek Edward

XIV/2019
2019.09.19

 Harmonogram prac na drodze powiatowej Ostrzeszów - Siedlików?

019

Odp. 019

18

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Nie jest widoczny znak "przej?cie dla pieszych" na ul. Grabowskiej, w obrębie ul. Warszawskiej.

 018

Odp. 018

17

Manikowski Andrzej

XIV/2019
2019.09.19

Dot. miejsca wsiadania dzieci z Pustkowia Południe do autobusu (skrzyżowanie ulic Warszawska z Grabowską). Czy nie jest zasadna zmiana lokalizacji "zbiórki" dowożonych dzieci?

017

Odp. 017

16

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy "Inea" rozpocznie zakładanie szerokopasmowego internetu w miejscowo?ci Korpysy i na jakim odcinku?

 016

 Odp. 016

15

Skrzypek Edward

 XIII/2019
2019.07.18

 Kiedy realizowana będzie budowa drogi pod "Ja?winami"?

 015

 Odp. 015

14

Skrzypek Edward

XIII/2019
2019.07.18

Kiedy i na jakiej długo?ci będzie wykonywana nakładka na drodze Ostrzeszów - Siedlików?

014

 Odp. 014

13

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Kwestia opłat za wody opadowe i roztopowe, mieszkańcy otrzymują ankiety - jakie są podstawy prawne i przewidywane taryfy?

013

Odp. 013

12

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy Pan Burmistrz zamierza płacić za czas strajku w o?wiacie w jakiejkolwiek formie?

 012

Odp. 012

11

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Czy zasadny jest ekonomicznie remont biura, które stanowić ma gabinet Pani Wiceburmistrz i ile to kosztuje?

011

 Odp. 011

10

Manikowski Andrzej, Marchiński Antoni

IX/2019
2019.04.25

Dlaczego - w ramach naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami - zatrudniono dwie osoby, mimo że w ogłoszeniu konkursowym nie była okre?lona taka liczba stanowisk?

010

Odp. 010

9

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Kwestie komunikacyjne - ograniczenie parkowania aut dostawczych przy pl. Borek, możliwo?ć utworzenia prawoskrętu z ul. Zamkowej na ul. Armii Krajowej

 009

Odp. 009

8

Manikowski Andrzej

VI/2019
2019.02.28

Propozycje uzupełnienia polityki senioralnej (utworzenie Miejskiej Rady Seniorów, program "Pudełko życia", darmowe taksówki)

 008

 Odp. 008

7

Marchiński Antoni

IV/2019
2019.01.19

Dlaczego nie poinformowano Radnych o posiedzeniu zarządu spółki "Strzegowa", na krórym zapadał ważne z punktu widzenia społeczeństwa decyzje?

007

Odp. 007

6

Manikowski Andrzej

IV/2019
2019.01.19

Poruszenie sprawy drogi wojewódzkiej nr 449 i możliwo?ci wyprowadzenia jej przebiegu poza centrum miasta

006

Odp. 006

5

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własno?ci - dlaczego nie wywołano uchwały o zastosowaniu bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej

005

Odp. 005

4

Manikowski Andrzej

III/2018
2018.12.27

Na jakim etapie jest realizacja projektu "Poprawa jako?ci powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów"

004

Odp. 004

3

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Podjęcie działań w celu utrzymania porządku wokół pojemników służących do zbierania odzieży używanej

003

Odp. 003

2

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Zamontowanie progu spowalniającego na ul. Zamkowej w okolicy marketu "Biedronka"

002

 Odp. 002

1

Tomczyk Zbigniew

III/2018
2018.12.27

Ustawienie lamp do?wietlających przej?cia dla pieszych na ul. Zamkowej

001

 Odp. 001

Kwestie składania przez radnych interpelacji i zapytań reguluje art.  24.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372). W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza:
- interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy (interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania),
- zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym (zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania)
Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internet
owej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.