Data posiedzenia:
2022-11-30

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Plan rzeczowo - finansowy spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
3. Omówienie dotacji oraz aktualna sytuacja finansowa Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
4. Propozycje zmian w projekcie budżetu na 2023 rok (Członkowie Komisji Budżetu).
5. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji odbędzie się 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 8:00 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31.