W sprawie:
zmiany uchwały nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Data uchwały:
2018-12-27

Numer uchwały:
III/24/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia

Akt uchylony Uchwałą XLV/405/2022