W sprawie:
określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
XLV/405/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia

Akt zmieniony Uchwałą Nr LIV/498/2022