W sprawie:
zmiany uchwały nr IX/54/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów

Data uchwały:
2015-09-21

Numer uchwały:
XI/67/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.