W sprawie:
określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obslugi

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/99/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia

Akt uchylony Uchwałą Nr XLV/405/2022