Ogłoszenie o przetargu, regulamin przetargu oraz informacja o wyniku dostępne są poniżej w postaci plików formatu .pdf