Treść zarządzenia dostępna jest do pobrania poniżej w postaci pliku formatu .pdf