Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Rojów działki nr 996/57, 996/56, 996/53, 996/50 - dostępny jest poniżej w postaci pliku formatu .pdf