- Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa:  05 grudnia /poniedziałek/ br., godz. 9:00

- Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 07 grudnia /środa/ br., godz. 7:30

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa:  09 grudnia /piątek/ br., godz. 9:00

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:  12  grudnia /poniedziałek/ br., godz. 9:00

- Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Promocji Gminy: 13 grudnia /wtorek/ br., godz. 7:30

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa:  14 grudnia /środa/ br., godz. 9:00