W sprawie:
uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/98/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia

Akt uchylony Uchwałą Nr XVI/98/2016