W sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych na 2011 rok na realizację zadania pn. "Budowa placów zabaw w centrach miejscowości: Myje, Potaśnia, Zajączki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Data uchwały:
2010-06-29

Numer uchwały:
XL/286/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia