W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Ostrzeszowie, w rejonie Alei Wolności, w drodze przetargu

Data uchwały:
2010-06-29

Numer uchwały:
XL/285/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia