DANE PODSTAWOWE

 

Obsługą sekretariatu burmistrza zajmuje się: Agnieszka Wojtasik


tel. 62 732 - 06 - 70


I piętro, pokój nr 105


e-mail adres: sekr@ostrzeszow.pl

Sekretariat prowadzi rejestr skarg i wniosków obywateli.

 

Obsługą sekretariatu wiceburmistrz zajmuje się: Karolina Kasprzak

tel. 62 732 - 06 - 03


II piętro, pokój nr 205


e-mail adres: sekr2@ostrzeszow.pl


ZAKRES DZIAŁANIA

Tu mogą Państwo załatwić następujące sprawy:

- umówić spotkanie z burmistrzem i wiceburmistrz,
- uwierzytelnić kserokopie dokumentów i pism,
- uzyskać podstawowe informacje dotyczące urzędu.