<>

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Obsługę prawną UMiG zapewniają:

 

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Dubis-Łępa

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Grzyb
 

I piętro, pokój nr 105

tel. 62 732-06-12

ZAKRES DZIAŁANIA

 

- wykonywanie zadań określonych ustawą o radcach  prawnych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla pracowników Urzędu Miasta i  Gminy, 
- poradnictwo prawne z zakresu prawa administracyjnego,

obsługa prawna Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy, spółek gminnych oraz Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej,        
- poradnictwo prawne z zakresu prawa administracyjnego