Program kanalizacji gminy Ostrzeszów przyjęty został dnia 2 września 2004r. uchwałą Nr XVIII/156/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)