W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2023 - 2032

Data uchwały:
2023-09-14

Numer uchwały:
LXIV/607/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia