Treść zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami dostępna poniżej.