Data posiedzenia:
2023-03-20

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Informacja KPP, dzielnicowych i Straży Miejskiej o działaniach podejmowanych dla
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom roku 2022 oraz o zamierzeniach na 2023 rok. Mapa zagrożeń.
3. Informacja o działaniach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa obywateli w roku 2022 oraz o planach na rok 2023.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 20 marca 2023 roku o godz. 8:00 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.