Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Utwardzenie nawierzchni przy Świetlicy Środowiskowej w Rojowie".