Wszelkie niezbędne informacje oraz formularze w postępowaniu o nazwie "Przebudowa ulic w centrum miasta Ostrzeszów" - znak sprawy IDR.271.5.2023, znajdują się na platformie Asystent Postępowania.

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/750