Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na zadanie w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w 2023 roku

Zał. 1 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ

Zał. 2 -  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU W RAMACH RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Zał. 3 - Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu

Zał. 4 - Wzór - Kosztorys realizacji zadania

Zał. 5 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego

 Zał. 6 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

UWAGA! Edytowalne wersje załączników nr 3, 4, 6 dostępne są do pobrania poniżej.

 

WYNIKI KONKURSÓW OFERT

Zarządzeniem nr 33/2023 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów ogłosił 22 lutego wyniki otwartych konkursów ofert na zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w 2023 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie piłki nożnej  (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 33/2023)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych (zał. nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023)