Treść zarządzenia wraz z załącznikiem dostępna poniżej.