Data posiedzenia:
2022-11-29

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Praca nad projektem budżetu na 2023 rok:
a) Omówienie dotacji oraz aktualna sytuacja finansowa:
- Ostrzeszowskiego Centrum Kultury;
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy;
b) Plan rzeczowo - finansowy na 2023 rok spółki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
3. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji odbędzie się 6 grudnia 2022 roku (wtorek) godz. 7:30
w sali nr 104 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.