Data posiedzenia:
2022-11-29

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Omówienie dotacji oraz aktualna sytuacja finansowa Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Ostrzeszów.
3. Plany rzeczowo - finansowe na 2023 rok spółek:
a) Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.;
c) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
4. Opinia RIO o budżecie na 2023 rok.
5. Sprawy różne.


Uwagi:
Posiedzenie Komisji odbędzie się 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godz. 8:00 w sali nr 104 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31.