Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 do działki obręb Kotowskie, gmina Ostrzeszów".