Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie (etap II)"