W sprawie:
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ostrzeszów na lata 2022 - 2026

Data uchwały:
2022-08-04

Numer uchwały:
LII/491/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5968
- Data ogłoszenia: 22 sierpnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5968