W sprawie:
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok

Data uchwały:
2022-06-23

Numer uchwały:
LI/470/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia