W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2021 rok


Data uchwały:
2022-06-23

Numer uchwały:
LI/471/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia