W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

Data uchwały:
2022-06-23

Numer uchwały:
LI/482/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia