W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszyna, obręb Olszyna, gmina Ostrzeszów

Data uchwały:
2022-06-23

Numer uchwały:
LI/484/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5157
- Data ogłoszenia: 6 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5157