Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Budowa wiaty w miejscowości Bledzianów wraz z utwardzeniem placu".